Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Oglekļa šķiedru kompozītmateriālu struktūras, kā arī mehānisko īpašību izpēte un uzlabošana.
Nosaukums angļu valodā Investigation and Improvement of Structure and Mechanical Properties of Carbon Fibre Composite Materials.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs lektors Vladislavs Ņesterovskis
Recenzents Mg. sc. ing Jeļena Serebrjakova
Anotācija Bakalaura darbs ar projekta daļu Oglekļa šķiedru kompozītmateriālu struktūras, kā arī to mehānisko īpašību izpēte un uzlabošana - ir veltīts oglekļa šķiedru kompozīta mehānisko īpašību izpētei un analīzei. Eksperimentos tiek izmēģināti kompozītmateriāli ar dažādām slāņu struktūrām, dažādās temperatūrās un dažādos mitruma piesātinājumos. Darba mērķis ir izpētīt, kāda oglekļa šķiedru struktūra vislabāk iztur stiepes izmēģinājumus un kurai no struktūrām ir relatīvi labākas elastības īpašības. Darba pirmā daļa sastāv no kompozītmateriālu vispārēja raksturojuma. Tajā tiek skaidrots kompozītmateriālu sastāvs un pielietošanas iespējas, kā arī mitruma un temperatūras ietekme uz minēto materiālu mehāniskajām īpašībām. Otrā daļa ietver detalizētu aprakstu par to, kā tiek veikti stiepes izmēģinājumi un kā tiek atrasts Junga modulis un Puassona koeficients. Darba trešajā daļā tiek analizēti vispārējie eksperimenta rezultāti, tiek uzrādīta labākā struktūra no izmantotajām, kā arī tiek demonstrēta mitruma un temperatūras ietekme uz konkrētajiem stiepes izmēģinājumu iznākumiem. Ceturtā daļa sastāv no izmēģinājumiem, kuru mērķis ir noskaidrot Puassona koeficientu un Junga moduli. Tiek analizēta kompozītu struktūras ietekme uz elastības parametriem. Darba nobeiguma daļa piedāvā kompozītmateriālu uzlabošanas iespējas un uzrāda galvenās materiālu uzlabošanas tendences. Bakalaura darba apjoms 69 lpp. teksta, 40 tabulas, 24 attēli, 7 literatūras avoti, 3 rasējumi.
Atslēgas vārdi Komozītmateriāli, oglekļa šķiedras, fiziskās īpašības, izmēģinājumi, uzlabošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Composite materials, structure, mechanical properties, carbon fiber
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 22:27:32