Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Peļņas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Increasing profit in a manufacturing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Anotācija Bakalaura darba autors: Laura Rasa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lekt. I.Ovčiņņikova Bakalaura darba temats: „Peļņas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 58.lpp; 13 tab.; 11.att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā tika izmantota speciālā ekonomikas literatūra, Gada pārskatu likums. Darbā tika izmantoti arī raksti no elektroniskajiem resursiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma rezultatīvas darbības nodrošinājums ir peļņas ikgadēja gūšana. Bakalaura darbā tiek apskatīta peļņas nozīme un būtība uzņēmējdarbībā, faktori, kas ietekmē peļņas gūšanu, pašizmaksas kalkulācija, izmaksu struktūra. Praktiskajā piemērā tiek analizēts uzņēmums SIA „Klippan – Saule” pēc finanšu pārskata datiem par periodu no 2009. līdz 2012. gadam. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek veikts teorijas apkopojums par peļņas būtību, ietekmējošajiem faktoriem. Otrajā daļā tiek izpētīta SIA „Klippan – Saule” peļņas izvēle un tiek aprēķināti finanšu rādītāji, kas ietekmē peļņas izmaiņas. Nobeigumā tiek apkopoti darba secinājumi un izteikti priekšlikumi par uzņēmuma peļņas paaugstināšanas iespējām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rasa L. Peļņas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Ovčiņņikova I. – Datorsalikums. – Rīga:RTU,2013. - 58 .lpp
Atslēgas vārdi peļņa, izmaksas, ieņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā profit, costs, revenue
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 17:52:40