Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Jumta pārseguma garenvirziena saišu kopņu efektivitātes analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of effectiveness of roofs longitudinal bracing trusses"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs R.Ozoliņš
Recenzents U.Lencis
Anotācija Maģistra pētnieciskais darbs sastāv no analītiskās apskata daļas, pētījuma aprēķinu daļas un secinājumiem. Analītiskajā daļā ir apskatīti ēkas nesošie elementi un jumta pārseguma konstruktīvie risinājumi, izmantojot literatūrā un citos avotos pieejamo informāciju. Pētījumu un aprēķinu daļā analizēta un apskatīta jumta pārseguma garenvirziena saišu kopņu efektivitāte. Šajā daļā modelēti un analizēti garenvirziena saišu kopnes konstruktīvie risinājumi jumta pārseguma līmenī, kas ekonomē materiālos resursus un atbilstoši ēkas izmēriem nodrošina būves ģeometrisko nemainību, kā arī izvērtēta garenvirziena saišu kopnes ietekme uz tērauda un pamatu betona patēriņu, atkarībā no karkasa un saišu kopnes risinājuma un ģeometriskajiem parametriem. Pētījumu un aprēķinu daļā, izmantojot trīs dažāda platuma garenvirziena saišu kopnes ar galu nostiprinājumiem ēkas gala karkasos, veikts karkasa telpiskais aprēķins un atbilstoši iegūtajiem rezultātiem noteikts kolonnu, saišu kopņu nepieciešamas šķērsgriezuma laukums un nepieciešamais pamatu betona patēriņš. Darba gaitā kopumā modelētas un analizētas trīs dažādu ģeometrisko parametru ēkas, ar trīs dažādiem kolonnu soļiem un trīs dažādiem saišu izpildījumiem, apskatīti varianti, izmantojot un neizmantojot garenvirziena saišu kopnes, noteiktas piepūles ēkas elementos, izmantojot LIRA programmu. Pētījuma rezultātu īsa apskata un secinājumu daļā analizēti darba rezultāti, izdarīti secinājumi par iespējamo tērauda un betona ekonomiju saistībā ar saišu kopņu izmantošanu, dotas rekomendācijas par efektīvāko risinājumu, sistēmu un elementu izmantojamību. Maģistra darbs sastāv no 79 lapām ar 61 attēlu un 41 tabulu. Tika izmantoti 25 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Jumta pārseguma garenvirziena saišu kopņu efektivitātes analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of effectiveness of roofs longitudinal bracing trusses
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 15:53:50