Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas nozares eksporta attīstība"
Nosaukums angļu valodā "Export Development in Manufacturing Industry"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
Recenzents prof.,Dr.oec. K.Didenko
Anotācija Pēdējo 5 gadu laikā eksports ir viens no Latvijas ekonomikas attīstības dzinējspēkiem. Eksporta pieaugums ne tikai palielina iekšzemes kopproduktu (IKP), bet izraisa uzlabojumus arī citās makro un mikroekonomiskajās jomās. Ražošanas mikro, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ieņem nozīmīgu vietu eksporta un kopējā valsts ekonomikas attīstībā. MVU ir milzīgs potenciāls jaunu darba vietu radīšanā, valsts IKP palielināšanā, iedzīvotāju vidusslāņa veidošanā. Maģistra darba analītiskajā daļā ir analizēti ražošanas nozares eksporta statistiskie dati un MVU novērtējums. Lai rastos priekšstats par Latvijas eksporta attīstības tendencēm, ir veikta ārējā tirgus analīze, kuras ietvaros tika noteikti Latvijas pieprasītākie produkti un valstis, kurās ir eksporta potenciāls. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apskatīta eksporta būtība, tā loma valsts ekonomikas attīstībā, kā arī definēti eksporta uzsākšanas pamatsoļi. Ir apkopota informācija par eksporta institucionālo struktūru un veicināšanas politiku Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs. Teorētisko materiālu pētījumos ir atrastas galvenās problēmas, kas bremzē mazā biznesa eksporta veicināšanu, un šo problēmu risināšanas virzieni. Zinātniski praktiskajā daļā ir izveidoti novitātes elementi: eksporta uzsākšanas modelis ar ietekmējošiem faktoriem, eksporta uzsākšanas shēma un eksporta attīstības modelis. Veikta modeļu realizēšanas prognoze pēc optimistiskā, visiespējamākā un pesimistiskā scenārija un definēti iespējamie riski, lai novērtētu piedāvāto modeļu un shēmu efektivitāti. Maģistra darbs satur 91 lappuses, 27 attēlus, 11 tabulas, 69 informācijas avotus un 4 pielikumus.
Atslēgas vārdi eksports, eksporta speciālists, nodokļu brīvdienas, plāna grafiks, scenāriju analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā export, export specialist, tax holidays, script analysis, the model of export start
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 00:47:05