Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Narkotisko un psihotropo vielu kontroles problēmu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Problems of Control on Narcotic and Psychotropic Substances”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Mūrniece, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas vec
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir Narkotisko un psihotropo vielu kontroles problēmu analīze. Darbā tiek aprakstīts, kā tiek veikta muitas kontrole sakarā ar narkotiskām un psihotropām vielām. Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un velāk arī Šengenas zonā ir pieaugusi narkotisko un psihotropo vielu nelegālā ievešana Latvijā pāri Eiropas Savienības iekšējām robežām. Izdevīgā ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ Latvija bieži tiek izmantota kā tranzītvalsts narkotisko un psihotropo vielu pārvadāšanai uz kaimiņvalstīm. Cauri Latvijas teritorijai tās tiek pārvietotas, izmantotjot gan autotransportu, gan jūras transportu un aviosatiksmi, pēdējā laikā arī starptautiskos kurjerpasta pakalpojumus. Diplomdarba mērķis ir apzināt un definēt narkotisko un psihotropo vielu aprites kontroles problēmas un veikt šo problēmu analīzi, lai iegūtu iespējamo risinājumu variantus situācijas uzlabošanai. Darbs sastāv no ievada, 2 daļām, 8 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā ir apkopota un izanalizēta informācija par narkotisko un psihotropo vielu būtību: tiek aprakstīta narkotisko un psihotropo vielu vēsture, iedalījums un pazīmes, kā arī uzskaitīts normatīvais regulējums. Otraja daļā tiek aplūkota un izanalizēta informācija par narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru apriti un kontroli: tiek aprakstītas Valsts institūcijas ar kurām muita sadarbojas. Tiek aprakstīta muitas dienesta struktūra, darbības mērķi un uzdevumi. Muitas kontrole uz valsts robežas un narkotisko, psihotropo vielu prekursoru un zāļu importa, eksporta, tranzīta nosacījumi un kontrole. Darbā izmantoti starptautiskie līgumi, normatīvie akti, citu valstu un Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, mācību grāmatas, Valsts ieņēmumu dienesta, Muitas pārvaldes informācija, preses raksti, interneta resursi,attēli, tabulas un statistikas dati. Diplomdarba apjoms ir 66.lappuses. Darbā iekļautas 5.tabulas un 5.attēli.
Atslēgas vārdi narkotikas, psihotropās vielas, kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā drugs, psychotropic substances, control
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 19:37:37