Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Eksporta veicināšanas problēmas un risinājumi Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Problems and Solutions of Export Facilitation in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarbs Eksporta veicināšanas problēmas un risinājumi Latvijā izstrādāts balstoties uz tēmas aktualitāti mūsdienās. Darbs sastāv no četrām nodaļām, kuras loģiski sadalītas vairākās apakšnodaļās un secīgi papildina cita citu. Diplomdarbā ir 64 lappuses, kuras ietver 12 attēlus, 2 tabulas. Darbā izmantoti 22 literatūras avoti. Pirmā nodaļa dod ieskatu eksporta lomai valsts tautsaimniecībā, caurskatot tirdzniecības attīstību un eksporta būtību Latvijā. Otrā nodaļa ir veltīta eksporta un importa rādītāju analīzei valstī. Trešajā nodaļā tiek pētītas eksporta veicināšanas problēmas, pasākumi Latvijā, kā arī ārvalstu pieredze tajā. Ceturtajā nodaļā tiek raksturota muitas loma Latvijas eksportā, kā arī apskatītas nepieciešamās muitas procedūras eksportam un eksporta veicinošās muitas darbības. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un izanalizēt eksporta veicināšanu Latvijā, konstatēt problēmas un izstrādāt priekšlikumus eksporta veicināšanas pasākumu uzlabošanai. Lai tiktu sasniegts izvirzītais mērķis ir jāveic sekojošie uzdevumi: izpētīt starptautiskās tirdzniecības ietekmi uz valsts tautsaimniecības attīstību; izanalizēt Latvijas ārējās tirdzniecības rādītājus; apskatīt eksporta veicināšanas pasākums Latvijā, konstatēt sistēmas trūkumus un problēmas; izpētīt Latvijas muitas politiku, apskatīt muitas lomu eksporta veicināšanā. Darba nobeigumā tiek apkopoti galvenie secinājumi, kā arī priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Eksporta veicināšanas problēmas un risinājumi Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems and Solutions of Export Facilitation in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 16:01:10