Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Tiltu estētiskuma ekonomiskā un tehnoloģiskā pamatojuma analīze” („Tilta pār Gauju Līgatnē būvprojekts”)
Nosaukums angļu valodā „Economical and Technological Basis Analysis of Bridge Aesthetic” ( „Construction Project of Bridge over Gauja in Ligatne”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Tiltu estētiskuma ekonomiskā un tehnoloģiskā pamatojuma analīze. Tā ietvaros apskatīta teorija par tiltu estētiskumu, iekļaušanos apkārtējā vidē un vadlīnijām, veikta tiltu klasifikācija, kā arī analizēti 20 tiltu objekti Latvijā, salīdzinot to estētiskos kritērijus un izmaksas. Iegūtie rezultāti un analīze rāda, ka tiltu projektu izmaksas iespējams optimizēt un apvienot ar augstiem estētiskās kvalitātes rādītājiem, kā arī projektēšanas normatīvajos dokumentos būtu nepieciešams iekļaut estētiskuma kritēriju ievērtēšanu. Inženierprojekta daļas ietvaros tika izstrādāts būvprojekts tiltam pār Gauju Līgatnē. Esošajā situācijā upes šķērsošana iespējama vienīgi ar koka pārceltuves palīdzību, nav izbūvēta pastāvīga inženierbūve, tāpēc veidots šis būvprojekts. Tilta konstrukcija paredzēta no dzelzsbetona, ar dzelzsbetona loku ar savilci un iekārtu brauktuves plātni vidējā laidumā. Tilta kopējais garums 85m, laidumu attiecība 20m+55m+10m, platums pielāgots normālprofilam NP9,5 ar kopējo tilta platumu 12,75m. Veikti konstrukciju aprēķini, projekta provizoriska tāme, tehniskās specifikācijas, ieteikumi būvniecības procesam kā arī 3D vizualizācija Darbs sastāv no 144 lapām, 76 attēliem, 19 tabulām, 44 izmantotās literatūras avotiem , 1 pielikuma un 13 būvkonstrukciju rasējumiem.
Atslēgas vārdi TIltu estētiskums
Atslēgas vārdi angļu valodā Bridge aesthetics
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2013 19:25:15