Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums Transporta plūsmas ātruma ietekmes analīze uz satiksmes drošību; inženierprojekts Skolas ielas rekonstrukcija Baložos, sākot no Dārzu ielas līdz Rīgas ielai
Nosaukums angļu valodā Analysis of the Effect of the Traffic Flow Velocity on Road Safety; Engineering Design Project Reconstruction of Skolas Street in Baloži from Dārzu Street to Rīgas Street
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba transporta plūsmas ātruma ietekmes analīze uz satiksmes drošību mērķis bija noskaidrot transporta plūsmas ātruma ietekmes analīzi uz satiksmes drošību problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī izstrādāt sistēmu, kas kalpotu kā integrācijas sistēma. Lai pārliecinātos, vai izvirzītā hipotēze ir patiesa un, lai sasniegtu darba mērķi, darba izstrādes laikā tika atrisināti šādi darba uzdevumi: 1. Izpētīta satiksmes drošības normatīvā bāze Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā. 2. Analizēta un izstrādāta rīcībpolitikas ieviešana un tiešā ietekme (outputs). Tāpat izstrādāti priekšlikumi autoceļu satiksmes drošības uzlabošanai, nosakot transporta plūsmas ātrumu, tādā veidā veicinot sabiedrības iesaistīšanos autoceļu satiksmes drošības jautājumu risināšanā. 3. Salīdzināti un izvērtēti priekšlikumi un izvēlēti optimālākie risinājumi mērķa sasniegšanai. Darba nobeigumā izteikti secinājumi un priekšlikumi. Iegūtie rezultāti apliecinājuši to, ka izmantojot neprecizētus datus pastāv risks nonākt pie maldinoša vai neobjektīva rezultāta, kas nozīmē, ka veiktā pētījuma mērķi nav iespējams sasniegt un atspoguļot reālo situāciju. Iepriekš minētā laika periodā autors analizēja izstrādātās rīcībpolitikas ieviešanu un tiešo ietekmi (outputs), kā arī statistiskos datus par ceļu satiksmes drošību (bojā gājušo, cietušo skaits), satiksmes infrastruktūras drošības attīstību, kas kalpoja par ceļu satiksmes stāvokļa uzlabošanās indikatoriem. Papildus tika izmantoti arī citi indikatori, kas bija saistīti ar rīcībpolitikas ieviešanu un situācijas atspoguļojumu drošības uzlabošanai un autoceļu nozarei piešķirtais finansējums, kopējais ceļu satiksmes negadījumu skaits, informatīvo kampaņu veidošana, normatīvo aktu izmaiņas sodu sistēmā un citi statistiskie dati, kas palīdzēja noteikt rīcībpolitikas ieviešanu. Bakalaura darba apjoms ir 55 lappuses, iekļautas 1 tabula, 15 attēli, izmantoti 50 literatūras un informācijas avoti. Inženierprojekta tēma ir Skolas ielas rekonstrukcija Baložos ( no Dārzu ielas līdz Rīgas ielai). Būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas Valsts standartiem un normatīvajiem aktiem. Projekta mērķis ir nodrošināt satiksmes drošību līmeni, samazināt uzturēšanas darbus un izbūvēt piemērotu infrastruktūru visiem perspektīviem satiksmes dalībniekiem. Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no, 45 attēliem, 12 tabulām, 6 rasējumiem un 22 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Transporta plūsmas ātruma ietekmes analīze uz satiksmes drošību
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport velocity impact analysis of traffic safety
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 11:05:30