Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu parādu administrēšanas problēmas”
Nosaukums angļu valodā “Problem of Administration of Tax Debts”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Nodokļu parādu administrēšanas problēmas”. Šī tēma ir aktuāla, jo pašlaik valstī ir uzkrāta liela nodokļu parādu summa. Nodokļi ir nepieciešama valsts uzturēšanas sastāvdaļa, tāpēc jārisina problēmas, kas traucē iekasēt visus nodokļus. Pētījuma objekts ir nodokļu parādu administrēšana. Pētījuma priekšmeti ir nodokļu parādu administrēšanas problēmu definēšana un iespējamo priekšlikumu sniegšana. Teorētiskajā daļā tiek pētīts piedziņas process. Praktiskajā daļā tiek analizēta parādu struktūra un piedziņas darba rezultāti, tiek definētas prolēmas un priekšlikumi. Darba mērķis ir, analizējot nodokļu parādu administrēšanas procesa nepilnības, ieteikt priekšlikumus piedziņas darba efektivitātes uzlabošanai. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, ir izvirzīti sekojošie uzdevumi: • apskatīt nodokļu sistēmu un administrēšanas procesu un funkcijas; • iepazīties ar normatīvajiem aktiem, uz kā pamata notiek nodokļu parādu administrēšanas process; • aprakstīt nodokļu parādu administrēšanas būtību, uzdevumus, pretrunas un nepilnības; • iepazīties ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes struktūru, kompetenci, funkcijām un mērķiem; • analizēt nodokļu parādu struktūru un rašanas iemeslus; • analizēt parādu piedziņas veiktās darbības, darba efektivitāti; • noteikt nodokļu parādu administrēšanas problēmas, ietekt priekšlikumus, noteikt, kas ir paveikts pēdējā laikā šajā jomā, noteikt virzienus, kur jāpievērš uzmanība. Darbs sastāv no 3 nodaļām, pirmajā nodaļā ir 2 apakšnodaļas, otrajā un trešajā pa trim apakšnodaļām, kopējais lappušu skaits ir 78. Tas ietver 7 attēlus un 9 tabulas. Darba izstrādei autore izmantoja mācību literatūru, normatīvos aktus, VID iekšējos materiālus, statistikas datus, kopējais literatūras avotu skaits ir 25.
Atslēgas vārdi Nodokļu parādi, nodokļu parādu administrēšana, nodokļu parādu administrēšanas problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax Debts, Administration of Tax Debts, Problems of Administration of Tax Debts
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2013 20:09:36