Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Produktu pozicionēšanas starptautiskajā tirgū efektivitātes novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Efficiency Assessment of the Product Positioning in the International Market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Lekt. Ģ.Freibergs
Recenzents
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts par tēmu Produktu pozicionēšanas starptautiskajā tirgū efektivitātes novērtējums. Darba autore ir Anda Dimpere. Darba mērķis ir novērtēt produktu pozicionēšanas stratēģijas ietekmi uz starptautiskās tirdzniecības attīstības iespējām. Darbs sastāv no ievada, trijām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā nodaļā ir aprakstīta starptautiskā ekonomiskā darbība, to ietekmējošie faktori. Apskatītas arī produktu pozicionēšanas stratēģijas un vīna tirgus specifika. Otrajā nodaļā ir veikta vīna tirgus analīze. Pirmajās divās apakšnodaļās analizēts pasaules un Portugāles vīna tirgus, kas paredzēts vispārēja priekšstata par konkrēto nozari radīšanai. Trešajā un ceturtajā apakšnodaļā aprakstīts konkrēts vīna ražošanas uzņēmums un veikta tā tirdzniecības analīze. Trešajā nodaļā atspoguļota konkrēta produktu pozicionēšanas stratēģija un veikts tās efektivitātes novērtējums. Diplomdarba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 50 avoti, datu atspoguļošanai ir izmantoti 10 attēli, 14 tabulas un 7 pielikumi. Kopējais darba apjoms ir 92 lapas.
Atslēgas vārdi starptautiskā tirdzniecība, produktu pozicionēšana, pielāgošanas stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā international trade, product positioning, adjustment strategy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 23:15:01