Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pārdošanas izmaksu optimizācija ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of a Sales Costs in a Manufacturing Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs G.Kozaka
Recenzents Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Anotācija Pētījuma objekts ir uzņēmums SIA Dona. Pētījuma priekšmets ir pārdošanas izmaksu samazināšanas alternatīvas un efektīvākā risinājuma plānošana. Maģistra darba mērķis ir atrast efektīvāko autotransporta izmaksu samazināšanas alternatīvu un saplānot tās ieviešanu ražošanas uzņēmumā. Lai atrastu efektīvāko autotransporta izmaksu samazināšanas alternatīvu, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. sniegt ieskatu maizes ražošanas nozares darbības attīstībā Latvijas valstī; 2. veikt uzņēmuma SIA Dona, tā darbības un finansiālās situācijas analīzi; 3. veikt uzņēmuma SIA Dona izmaksu un to struktūras analīzi; 4. veikt pētījumu par preču produkcijas transportēšanas procesa organizāciju uzņēmumā SIA Dona; 5. balstoties uz pētījumu, piedāvāt optimālāko autotransporta izmaksu samazināšanas variantu un pamatot projekta lietderīgumu. Darba praktiskā vērtība: darbs pamatā ir balstīts uz uzņēmuma SIA Dona saimnieciskās un finansiālās darbības izpēti un analīzi; izpētot uzņēmuma pārdošanas izmaksu struktūru, autore izstrādā un pamato svarīgākā pārdošanas izmaksu veida autotransporta izmaksu optimizēšanas variantu; balstoties uz pētījumu par optimālāko autotransporta izmaksu samazināšanas variantu, autore izstrādā uzņēmuma kopbudžetu plānoto bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu pārskata gadam, kurā uzņēmums izdarīs piedāvātā projekta varianta izpildi. Darba struktūra ir iedalīta trīs daļās: analītiskā daļa, lietišķā pētījuma daļa, projektu daļa.
Atslēgas vārdi SIA "Dona", pārdošanas izmaksas, ražošanas uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Ltd "Dona", cost of sales, production
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2013 17:54:38