Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirgzinību attīstība uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Development of marketing skills in a company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Šī bakalaura darba tēma ir Tirgzinību attīstība uzņēmumā. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, 18 sadaļām, 15 apakšsadaļām un secinājumiem. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt mārketinga stratēģijas veidošanas posmus, novērtēt mārketinga attīstību uzņēmumā līdz šim un izveidot mārketinga stratēģiju turpmākajam gadam. Darba analītiskajā daļā tiek aplūkota mārketinga būtība un mērķi, mārketinga attīstība un pāreja no tradicionālā uz netradicionālo mārketingu, mārketinga plānošanas process, mārketinga plāna izstrādes posmi. Pētījumu un aprēķinu daļa ir sadalīta deviņās sadaļās, kurās tiek veikta mārketinga stratēģijas plānošana uzņēmumam. Tiek analizēta uzņēmuma mārketinga vide, kā arī veikta uzņēmuma SVID analīze, veikta tirgus segmentācija un noteikts uzņēmuma mērķtirgus. Kad veikts tirgus lieluma novērtējums, tiek noteikti mārketinga stratēģijas mērķi un saplānotas mārketinga aktivitātes turpmākajam gadam, kā arī veikts nepieciešamā budžeta aprēķins. Nobeigumā tiek noteikts kādā veidā tiks veikta plāna kontrole. Veicot pētījumus un aprēķinus, tiek iegūti rezultāti par uzņēmuma patreizējo darbību, tā stiprajām un vājajām pusēm, kā arī vēlamo darbības virzienu un nākotnes plāniem. Izveidojot mārketinga plānu turpmākajam gadam, tiek noteikts, ka galvenais mārketinga stratēģijas mērķis 2013.gadam ir zīmola atpazīstamības paaugstināšana. Darbā ietverti 7 attēli un 7 tabulas. Darba apjoms ir 59 lapaspuses. Darbā izmantoti 26 bibliogrāfiskie avoti, to skaitā interneta resursi.
Atslēgas vārdi Mārketings, mārketina stratēģija, tirgzinību attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, marketing strategy, development of marketing skills
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 10:22:37