Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „Pārtikas tirdzniecības apvienības” konkurētspējas paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving competitiveness of the company „Pārtikas tirdzniecības apvienības” Ltd”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Diplomprojektā autors ir izvēlējies veikt uzņēmuma Pārtikas Tirdzniecības Apvienība analīzi, tirgus izpēti, uzņēmums darbojas mazumtirdzniecības nozarē, kurā ir novērojama liela konkurence. Diplomprojekta tēma ir SIA Pārtikas tirdzniecības apvienība konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un darba apjoms ir 70 lpp., grafiskās daļas apjoms ir 16lpp. Diplomrojektā ir iekļauti 31 attēls un 30 tabulas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: Analītiskajā daļā darba autors analizē un raksturo SIA Pārtikas Tirdzniecības Apvienības uzņēmuma zīmola Elvi franšīzes darbību. Šajā daļā tiek izpētīta uzņēmuma struktūra, veikalu tīkls to apraksts un iedalījums, apgrozījums un peļņa. Papildus ir izstrādātas galvenās uzņēmuma problēmas, un uzņēmuma SVID matrica, kas palīdz izpētīt uzņēmuma stiprās un vājās puses, uzņēmuma riskus un iespējas. Ir izpētīta arī uzņēmuma tirgus vide, esošā konkurence un uzņēmuma pozīcijas kopējā mazutirdzniecības nozarē Latvijā. Veicot uzņēmuma analīzi autors ir izstrādājis veidus kā uzlabot uzņēmuma pozīcijas kopējā mazumtirdzniecības nozarē un tās lielās konkurences apstākļos. Projektu aprēķina daļā darba autors ir izstrādājis trīs dažādus projektus, kas ir izstrādāti, lai uzlabotu uzņēmuma darbību, kas ļautu uzlabot analīzētās uzņēmuma vājās puses. Autora piedāvātie projekti mārketinga aktivitāšu uzlabošanas projekts, uzņēmuma tīkla paplašināšanas projekts, pārtikas līnijas izveidošanas projekts. Nodaļas beigās ir veikts visu minēto projektu ekonomiskais aprēķins ar tagadnes un nākotnes aprēķinu, lai izvērtētu piedāvāto projektu ekonomisko pamatojumu, nepieciešamo resuru piesaistīšanu projektu realizācijai. Darba tehnoloģiskajā daļā darba autors ir izpētījis datubāzes izstrādes un ieviešanas iespējas uzņēmumā, kas atvieglotu informācijas apstrādi uz konkrētu akciju laiku, kas tiek realizētas kādā konkrētā un salīdzinoši īsā periodā. Autors piedāvā izveidot akciju datubāzi, kas darbotos kādas konkrētas akcijas laikā un ietvertu informāciju par akcijas sadarbības partneriem, piegādātājiem, termiņiem, produkciju un iepirkuma un pārdošanas cenām. Tabula tiks veidota Microsoft Excel programā. Darba aizsardzības daļā autors pētīs visus aspektus kas ir saistīti darbā ar datoru, par nepieciešamajiem darba vides apstākļiem, par darba vietas iekārtošanu, par nepieciešamajām darbībām strādājot ilgstoši pie datora un izstrādā darba aizsardzības plānu. Darba grafiskajā daļā ir atspoguļoti darba laikā izveidotie un iekļautie grafiskie attēli untabulas.
Atslēgas vārdi Pārtikas Tirdzniecības Apvienība
Atslēgas vārdi angļu valodā LTD Pārtikas Tirdzniecības Apvienība
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 11:03:22