Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Globālās Korporatīvās pārvaldības prakses kolīziju ar lokālo regulāciju novēršanas modeļa izstrāde finanšu institūcijā
Nosaukums angļu valodā Development of a Model for Resolving Collisions of Global Corporate Governance Practices with Local Regulatory Requirements in a Financial Institution
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs J.Grēviņš
Recenzents A.Jakobsons
Anotācija Nosaukums – Finanšu institūcijas korporatīvās pārvaldības sistēmas uzlabojumu izstrāde Darba mērķis ir identificēt nepilnības SEB bankas korporatīvās pārvaldības sistēmā un ierosināt pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai, tādējādi uzlabojot SEB bankas korporatīvās pārvaldības sistēmu. Darbā tiek pētīts korporatīvās pārvaldības elementu atspoguļojums korporatīvās pārvaldības teorijā, starptautiskajos un Latvijas likumdošanas aktos. Izpētes rezultātā tiek analizēta korporatīvās pārvaldības principu ieviešana SEB bankas iekšējos regulējošajos dokumentos, lai konstatētu nepilnības SEB bankas korporatīvās pārvaldības sistēmā, kā arī piedāvāti pasākumi konstatēto nepilnību novēršanai. Informācijas avoti: - Kibirige A. D., “What is Corporate Governance Presentation”, Webster A. L. “Key Elements of Corporate Governance”, Drew S. A., Kelley P. C., Kendrick T. “CLASS: Five elements of corporate governance to manage strategic risk”, Walker, D. A “Review of Corporate Governance in UK Banks and Other Financial Industry Entities”, Eiropas Savienības normatīvie akti, ASV normatīvie akti, Latvijas Republikas normatīvie akti, AS “SEB banka” iekšējie regulējošie dokumenti Tabulu skaits - 10 Attēlu skaits - 5 Darba valoda – angļu
Atslēgas vārdi korporatīvās pārvaldības principi
Atslēgas vārdi angļu valodā corporate governance principles
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2013 13:47:16