Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmums kā nodokļu maksātājs
Nosaukums angļu valodā The company as a taxpayer
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Bakalaura darbā „Uzņēmums kā nodokļa maksātājs” ir atspoguļoti Latvijas nodokļu veidi un to aprēķins. Bakalaura darbu veido ievads, 2 lielās daļas, 6 nodaļas un 12 apakšnodaļas, kā arī nobeigums un bibliogrāfiskais saraks. Darbā ievietotas 17 tabulas, 10 attēli un 2 formulas. Ievadā atklāta bakalaura darba nozīme, aktuālākie problēmjautājumi, kā arī mērķi un veicamie uzdevumi. Darba pirmā daļa tiek veltīta Latvijā esošo nodokļu aprakstīšanai. Darba otrajā daļā tiek aprakstīti trīs no visiem Latvijā esošajiem nodokļa veidiem – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis, autora izvēlētajā uzņēmuma SIA Douglas Latvia. Nobeigumā ir uzrakstīti bakalaura darba izstrādes gaitā izdarītie secinājumi. Bakalaura darba kopējais apjoms bez ievada, titullapas izmantoto avotu un literatūras saraksta, kā arī bez pielikumiem, ir 48 lapaspuses. Atslēgas vārdi : nodokļi, pievienotās vērtības nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis, pamatlīdzekļi, likumi.
Atslēgas vārdi nodokļi, pievienotās vērtības nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis, p
Atslēgas vārdi angļu valodā tax, value added tax, personal income tax, corporate income tax, fixed assets, laws.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 13:27:28