Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Lietojumprogrammas izstrāde, izmantojot Zend ietvaru
Nosaukums angļu valodā Development of Software using Zend Framework
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs lekt. J. Bule, Dr.sc.ing.
Recenzents O.Ļebedeva, Mg.sc.ing., SIVA Koledža, lektore
Anotācija Šis dokuments apraksta bakalaura darba Lietojumprogrammas izstrāde, izmantojot Zend ietvaru izpildes gaitu un iegūtos rezultātus. Tajā tiek aprakstīta Zend ietvara uzbūve, arhitektūras principi un tā svarīgākās komponentes, kā arī ir izskatītas šī rīka priekšrocības. Darba ietvaros tika veikta PHP ietvaru salīdzinošā analīze pēc vairākiem parametriem. Rezultātu praktiskai demonstrēšanai ir izstrādāta lombarda uzskaites sistēmas. Ievadā ir definēts darba mērķis un uzdevumi, kā arī ietvara potenciālā lietojuma sfēra un izvēlētās tēmas aktualitāte. Darba otrajā sadaļā ir apskatīta ietvara uzbūve un tās galvenie principi, detalizēti aprakstīti MVC arhitektūras principi, aplūkoti, autoraprāt, svarīgākie Zend moduļi, turpinot ar ietvara priekšrocību izpēti. Tāpat arī šajā sadaļā tika izvēlēti vieni no populārākajiem PHP ietvariem un ir veikta to salīdzinošā analīze. Trešajā sadaļā ir aprakstīta Lombarda uzskaites sistēmas izveide ar Zend ietvaru. Tika izveidots vienkāršots sistēmas modelis, definētas funkcionālās un nefunkcionālās prasības, parādīts sistēmas projektējums, kā arī iekļauts lietotāja ceļvedis. Darba pārskats sastāv no 44 lapaspusēm, satur 4 tabulas un 14 attēlus.
Atslēgas vārdi Zend, ietvars, PHP
Atslēgas vārdi angļu valodā Zend, framework, PHP
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 21:56:23