Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze Eiropas Savienības valstīs un Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Personal Income Tax Systems in Latvia and European Union Countries”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents N.Jezdakova, LR Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
Anotācija Maģistra darba tēma ir Iedzīvotāju ienākuma nodokļa salīdzinošā analīze Latvijā un ES valstīs. Nodokļu politika ir pasākumu kopums, kas ir virzīts uz ekonomiskās izaugsmes stimulēšanu, augstu finanšu rezultātu sasniegšanu, ievērojot nodokļu maksātāju intereses un tiesības. Katras neatkarīgas valsts pastāvēšanas nosacījums ir sakārtota nodokļu sistēma, kas sevī ietver gan fiskālo, gan ekonomisko funkciju. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir šīs lielās sistēmas daļa, kura izmaiņa ietekmē valsts konsolidētā budžeta ieņēmumus. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt nodokļu sistēmas daļas, bet konkrētāk iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņas Baltijas valstu nodokļu sistēmā. Mērķa sasniegšana ir izpildīti šādi uzdevumi: 1. Veikta normatīvo un tiesisko aktu izpēte, kas saistās gan ar Latvijas, gan Lietuvas, gan Igaunijas nodokļu politikām; 2. Izpētīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība; 3. Veikta iedzīvotāja ienākuma nodokļa salīdzinošā analīze, izmantojot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāja ienākuma nodokļa sistēmu; 4. Izpētīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņu ietekme Latvijas ekonomikā. Pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa elementi: nodokļa subjekts, objekts, bāze, likme, atvieglojumi, taksācijas organizācija. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attīstība Latvijā un pasaulē, tā būtība balstoties uz normatīvo bāzi, kā arī nodokļa obligātie elementi. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma. Tiek pētīti nodokļu atvieglojumi, likmes un iedzīvotāja ienākuma nodokļa pirmsākumi. Trešajā nodaļā tiek salīdzināts Baltijas valstu Iedzīvotāja ienākuma nodoklis, to ietekme uz valsts konsolidēto budžetu, uz darba ņēmēja ieņēmumiem. Ceturtajā nodaļā tiek aprakstīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa elementu ietekme uz valsts ekonomisko stāvokli. Tiek analizētas iedzīvotāju ienākuma nodokļa iespējamās reformas un to ietekme uz Latvijas Republikas turpmāko ekonomikas attīstību. Darbs ir sastādīts uz 78 lapām, pētījumā ievietoti 12 attēli un 20 tabulas. Atslēgas vārdi: Iedzīvotāja ienākuma nodokļa politika, Latvija, Lietuva, Igaunija.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāja ienākuma nodokļa politika, Latvija, Lietuva, Igaunija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Income Tax Policy, Latvia, Estonia, Lithuania.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 22:18:54