Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Ēku zibensnovedēja aizsargzona un tās aplēses metodika"
Nosaukums angļu valodā "Lightning protection zone for buildings and its estimation methodology"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs K.Timmermanis
Recenzents
Anotācija Darbā ir apkopota zinātniska informācija par zibensizlādi, tās fizikālo būtību, kā arī tās bīstamo iedarbi uz dažādiem objektiem un dzīvajām būtnēm. Īsumā ir apskatīta zibensaizsardzības ietaišu vēsturiskā attīstība, ieskaitot netradicionālās zibensaizsardzības ietaises - aktīvo zibensaizsardzību un citas zibensaizsardzības ietaises. Aplūkota zibensaizsardzības normatīvo materiālu sistēma Latvijā, kā arī dots īss ieskats pēdējo gadu izmaiņās. Detalizēti ir apskatīta zibens aizsargzona, tās fizikālā būtība, eksperimentālā iegūšana un varbūtiskais raksturs. Darbā ir apkopota un analizēta informācija par standartā LVS EN 62305-3 atļautajām zibens aizsargzonas noteikšanas metodēm - zibenslodes, aizsargleņķa un aizsargtīkla metodi. Apskatītas agrāk standartos un normatīvos dotās zibens aizsargzonas noteikšanas metodes un pēdējo gadu laikā izstrādātās zibens aizsargzonas noteikšanas metodes. Aplūkota ēku zibensaizsardzības sistēma un tās galvenās sastāvdaļas, atbilstīgi standarta LVS EN 62305-3 prasībām. Apskatīta būves dabīgo vadītājdaļu izmantošana zibensaizsardzības sistēmas izveidē, kā arī atdalītas un neatdalītas zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanas īpatnības. Darbā aplūkota arī būves zibensaizsardzības sistēmas projekta izstrādes secība un dots aplēses piemērs. Darbs satur 147 lappuses teksta, ieskaitot 74 attēlus, 15 tabulas, 4 pielikumus un literatūras sarakstu ar 47 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi zibens, zibensaizsardzība, zibens aizsargzona
Atslēgas vārdi angļu valodā lightning, lightning protection, lightning protection zone
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 08:22:28