Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Nekustama īpašuma uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for increasing competitiveness of a real estate business
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Nekustamā īpašuma uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts”. Darbs sastāv no 5 daļām. Darba analītiskajā daļā raksturota nozare, kurā darbojas uzņēmums, uzņēmuma vēsture, veikts saimnieciskās darbības raksturojums, apskatīta personāla struktūra, lēmumu pieņemšanas process uzņēmumā, tiek veikts arī uzņēmuma finanšu rādītāju novērtējums. Analītiskās daļas noslēgumā tiek veikta uzņēmējdarbības vidi ietekmējošo faktoru analīze un SVID analīze, kas atklāj uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Nobeigumā tiek sniegti vispārēji uzņēmuma pilnveidošanas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļa tiek veltīta trīs definēto problēmu detalizētam izvērtējumam un uz aprēķiniem balstītu priekšlikumu izstrādei, lai atrisinātu esošās problēmas. Projekta aprēķinu daļā tiek apskatītas jaunu klientu piesaistīšanas iespējas izstrādājot jaunu reklāmu, jaunu ārvalstu sadarbības partneru piesaistīšanas iespējas un loģistikas ķēdes pilnveidošana. Šī daļa noslēdzas ar visu trīs projektu ekonomiskās efektivitātes novērtējumu. Tehnoloģiskā daļā tiek veikta uzņēmuma mājas lapas uzlabošana. Šajā daļā tiek atspoguļotas mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējas uzņēmējdarbībā no tehniskās puses. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīta uzņēmuma darba aizsardzības sistēma, riska faktoru noteikšana un vērtēšana. Darba noslēgumā tiek veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi, kā arī izstrādāta grafiskā daļa. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 78 lapām, 5 daļām, 15 tabulām, 33 attēliem un 3 pielikumiem. Darba izstādes procesā tika izmantoti dažādi ekonomikas literatūras materiāli, interneta resursi, uzņēmuma finanšu un grāmatvedības dokumenti, kā arī konsultācijas ar uzņēmuma un dažādu nozaru ekspertiem.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma struktūra, Tirgus analīze, Konkurētspējas paaugstināšana, Ekonomiskais efekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The structure of the company, Analysis of the market, Increasing the competitiveness, Economic effec
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2013 14:00:59