Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Aktuālās attīstības tendences preču izcelsmes tiesiskajā regulējumā”
Nosaukums angļu valodā “Development of Actual Tendency in Regular Legislation on Origin of Goods”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.V.Krastiņš,RTU profesors, Dr.oec ,Konsultants – M.Znotiņa, VID, MP, MTMPO Izcelsmes piemērošanas n
Recenzents A.Gulbis, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Maģistra darba tēma ir Aktuālās attīstības tendences preču izcelsmes tiesiskajā regulējumā. Darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Marija Vinogradska. Maģistra darba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pašlaik, saskaņā ar pasaules tirdzniecības attiecību liberalizāciju un efektīvāku tirdzniecības noteikumu ieviešanu, Eiropas Savienības galvenais uzdevums izcelsmes jomā ir vienkāršot preču izcelsmes normatīvo bāzi, panākot pēc iespējas vienkāršāku un efektīvāku preču izcelsmes sertifikāciju un veicot pakāpenisku atteikšanos no muitas iestāžu apstiprinātiem preču izcelsmes apliecinājuma dokumentiem. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot galvenās tendences preču izcelsmes tiesiskā regulējuma attīstībā, novērtēt izmaiņas un noskaidrot iespējamās problēmas preču preferenciālās izcelsmes regulējumā, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus nepilnību novēršanai. Darbā izvirzīta hipotēze, ka preferenciālās izcelsmes tiesiskā regulējuma aktuālo attīstības izmaiņu rezultātā tiks mazināta muitas loma preferenciālās izcelsmes apliecinājumu izsniegšanā un notiks pārorientēšanās uz uzņēmumu kontroli. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: apkopot informāciju un izpētīt teorētisko bāzi par preču izcelsmi, izmantojot dažādus avotus; iepazīties ar preču izcelsmes veidiem un to tiesisko regulējumu; noteikt galvenās aktualitātes preferenciālās preču izcelsmes tiesiskajā regulējumā; veikt reģistrēto eksportētāju sistēmas ieviešanas analīzi, lai izdarītu secinājumus par sistēmas ieviešanas lietderību un izstrādātu ieteikumus nepilnību novēršanai; veikt ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma analīzi attiecībā uz preču izcelsmes apliecināšanu, lai izdarītu secinājumus un izvirzītu priekšlikumus problēmas risinājumam; veikt ES un Čīles Brīvās tirdzniecības nolīguma izpēti, lai salīdzinātu to ar ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma izcelsmes apliecināšanas noteikumiem un izdarīt secinājumus; veikt jaunās paaudzes brīvās tirdzniecības nolīgumu sarunu vešanas procesa izpēti un nolīgumu, par kuriem šobrīd norit sarunas, apkopojumu, lai novērtētu to mērķus un izdarītu secinājumus par tajos paredzēto preferenciālās izcelsmes apliecināšanas sistēmu. Darbs sastāv no 2 daļām: 1.daļā tiek aplūkota preču izcelsmes būtība un preču izcelsmes veidi, kā arī normatīvā bāze un tiesiskā regulējuma specifika; 2.daļā tiek veikts pētījums par reģistrēto eksportētāju sistēmas ieviešanu un tiek izteikti ierosinājumi nepilnību novēršanai; kā arī tiek veikts pētījums, kas vērsts uz preferenciālās preču izcelsmes apliecināšanu brīvo tirdzniecības nolīgumu ietvaros. Maģistra darbs sastāv no 80 lapaspusēm, 9 attēliem, 4 pielikumiem un 38 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Preču izcelsmes regulējums, preču izcelsmes apliecināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Legal framework of the origin of goods, certification of the origin of goods
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.12.2013 11:12:57