Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība”
Nosaukums angļu valodā „Current asset management”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt L.Tīse
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba autors: Laura Bankoviča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt L.Tīse Bakalaura darba temats: Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība Bakalaura darba apjoms: 51.lpp., 12 tab., 12 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā tika izmantotas speciālā ekonomikas literatūra, izmantoti Latvijas Republikas reglamentējošie normatīvie akti, tai skaitā Gada pārskatu likums, Ministru kabineta noteikumi, Eiropas Savienības regulas un citi normatīvie akti. Darbā tika izmantoti arī raksti no elektroniskajiem resursiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma vadība ir ieinteresēta sekot līdzi uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu pārvaldībai uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Bakalaura darbā ir apskatīta apgrozāmo līdzekļu būtība, pazīmes, pārvaldība, un likviditātes un aktivitātes rādītāju nozīmīgums. Praktiskais piemērs tiek analizēts pēc SIA ANDEKO finanšu pārskata datiem par periodu no 2008. līdz 2011. gadam. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek veikts teorijas apraksts par apgrozāmo līdzekļu būtību, nozīmi un struktūru. Otrajā daļā tiek pētīta SIA ANDEKO apgrozāmo līdzekļu pārvaldība un aprēķināti finanšu pārvaldības efektivitātes rādītāji. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi par uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu pārvaldību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bankoviča L. Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Tīse L. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. - 51. lpp.
Atslēgas vārdi Apgrozāmie līdzekļi, to būtība, pārvaldība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Current assets, the essence of management.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2013 09:23:22