Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Kokmateriālu transportēšanas puspiekabes projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project of Timber Transportation Trailer"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ing.lektors Jānis Rudzītis
Recenzents Ing.docents prakt. Ēriks Vonda
Anotācija Darba nosaukums ir Kokmateriālu transportēšanas puspiekabes projekts. Mērķis ir izstrādāt projektu kokmateriālu transportēšanas puspiekabei, ar kuru iespējams izvest koksni no tās nozāģēšanas vietas mežā līdz kokvedējautovilcienam, ar kuru koksne tiks transportēta tālāk. Izvēlēts projektēt vienas garensijas rāmi, pie tā ar U skrūvēm piestiprināmas šķērssijas un manipulators; izraudzīta balansiera balstiekārta, liektu cauruļu sānu statnes; risinājumi izmeklēti kā optimālākie puspiekabes nepieciešamajiem tehniskajiem parametriem. Galvenie informācijas ieguves veidi: mašīnbūves, automobiļu ekspluatācijas, mehānikas literatūra, interneta avoti un prakses laikā iegūtās zināšanas. Izmantojot galīgo elementu analīzē iegūtos rezultātus, aprēķināts, ka garensijas izturības drošības koeficients ir 1,52. Stabilitātes koeficienta aprēķinātā vērtība k = 0,6 (pieļaujams k 0,45). Aprakstošā daļa sastāv no 85 lpp, ieskaitot 19 tabulas un 39 attēlus, uzrakstīta latviešu valodā. Darbam pievienota projekta grafiskā daļa: kopsalikuma rasējumi aizņem 3,25 A1 formāta lapas, kopskata rasējums - 1 A1 lapu, detaļu rasējumi - 2,75 A1 lapas, tehnoloģiskā lapa - 1 A1 formāta lapa. Atslēgas vārdi: puspiekabe, balansiera balstiekārta, viena garensija, fiksēts jūgstienis, bremzes.
Atslēgas vārdi puspiekabe, balansiera balstiekārta, viena garensija, fiksēts jūgstienis, bremzes
Atslēgas vārdi angļu valodā trailer, rocker suspension, one longitudinal-beam, fixed drawbar, brakes
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2013 00:55:40