Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Transporta darbības ietekme uz vidi Latvijas reģionos"
Nosaukums angļu valodā "Impact of transport on the environment in Latvian regions"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., lekt. J. Kuškins
Recenzents Mg. oec., dipl. oec., lekt. U. Kamols
Anotācija Maģistra darba tēma ir Transporta ietekme uz vidi Latvijas reģionos darba autors Raivis Kasņikovskis, darba vadītājs Jānis Kuškins Maģistra darbā tiek pētīta transporta ietekme uz vidi atšķirīgos Latvijas reģionos. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Maģistra darba nobeigumā darba autors izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus konstatēto problēmu risinājumam. Darba teorētiskajā daļā tiek pētīts, kas ir vide, reģions un transports un kāda ir transporta kvantitatīvie rādītāji, kas ietekmē vidi. Analītiskajā daļa tiek veikta transporta mijiedarbība ar vidi dažādās tās izpausmēs atšķirīgos reģionos analīze. Praktiskajā daļa tiek apskatīti risinājumi veidi analītiskajā daļa konstatēto nepilnību uzlabošanai. Maģistra darba apjoms ir 85 lapas, un tas ietver 29 attēlus un 23 tabulas.
Atslēgas vārdi Transporta ietekme uz vidi Latvijas reģionos
Atslēgas vārdi angļu valodā Transport impact on the environment in Latvija
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 08:33:29