Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Preču virzīšanas stratēģija mazumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Trade Promotion Strategy for Retail Enterprises in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Recenzents Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Anotācija AS Virši-A ir vidēja lieluma uzņēmums, kas darbojas kopš 1995.gada. Tā pamatdarbības nozare ir degvielas tirdzniecība, tomēr laika gaitā tas ir papildinājis savu darbību ar citiem papildpakalpojumiem un produktiem. Veikali degvielas tirdzniecības vietās ir ļoti būtiski pilnvērtīga servisa nodrošināšanai, jo nelieliem pirkumiem šīs tirdzniecības vietas ir visērtākās. Laika gaitā degvielas tirgotāji ir ievērojuši, ka tieši šie veikali degvielas uzpildes stacijās nereti ir noteicošais kritērijs klientu izvēlei starp vairākiem degvielas tirgotājiem. Lai šo veikalu darbība būtu rentablāka un to apgrozījums lielāks, ir nepieciešams padomāt par produkcijas virzīšanas iespējām šajās tirdzniecības vietās. Maģistra darba apjoms ir 91 lapaspuse un tas sastāv no piecām daļām ievada, analītiskās daļas, lietišķās pētījumu daļas, projekta daļas un secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tiek dots ieskats pašreizējā situācijā nozarē Latvijā, tiek apskatīta konkurences situācija, novērtēti lielāki tirgus spēlētāji, kā arī raksturoti ērtību veikali pasaulē. Lietišķajā pētījumu daļā tiek apskatīti un salīdzināti dažādi paņēmieni un metodes, kas tiek izmantoti preču virzīšanai mazumtirdzniecības vietās. Tiek raksturoti populārākie veikalu iekārtojumu un zonējumu un informatīvo materiālu veidi, raksturotas to priekšrocības un trūkumi. Tāpat lietišķajā pētījumu daļā tiek arī apskatīti dažādi atmosfēru uzlabojošie paņēmieni, kas ir būtiski, lai kontrolētu klientu plūsmu tirdzniecības telpās. Projekta daļā tika veikts AS Virši-A un tā veikalu novērtējums, un izveidots projekts preču virzīšanas pasākumiem AS Virši-A veikalā, kā arī veikts finansiālais novērtējums šādam projektam.
Atslēgas vārdi mārketings, produkcijas virzīšana, mazumtirdzniecības veikali
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, promotion, retail stores
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2013 19:11:14