Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Ēku jumtu celtniecības darbu riski un to samazināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Risks of Roof Construction Work and their Reduction Options
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Ieviņš
Recenzents Prof. J.Ķipsna
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Arnis Minikovičs Maģistra darba vadītājs: Jānis Ieviņš, Dr.oec. RTU profesors Maģistra darba tēma: Ēku jumtu celtniecības darbu riski un to samazināšanas iespējas. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 115 lapām. Maģistra darbs satur 37 attēlus, 13 tabulas un pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 47 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darbā ir novērtēti ēku jumtu celtniecības darbu riski, īpaši ir apskatīti nelaimes gadījumu un saslimšanu izraisošie darba vides riska faktori un to samazināšanas iespējas. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apskatīta darba aizsardzības sistēmas būtība, riska faktori darbā un ergonomisko risku novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā ir analizēti nelaimes gadījumu un arodslimību statistikas dati būvniecības nozarē, veikta aptauja jumtu celtniecības darbu risku identificēšanai, analizēti galvenie nelaimes gadījumu izraisošie riska faktori un saslimšanu izraisošie riska faktori, novērtēti darba aizsardzības pasākumi jumtu celtniecības darbos. Darba praktiskajā daļā ir novērtēta mazo būvuzņēmumu darba aizsardzības sistēma un tās pilnveidošana, jumtu celtniecības darbu organizēšana, darbinieku apmācība un izglītošana jumtu celtniecības darbos un izstrādāta jumtu celtniecības darbinieku apmācības programma uzņēmumā. Secinājumu un priekšlikumu daļā ir konstatētas būtiskākās darba aizsardzības problēmas jumtu celtniecības darbos un doti iespējamie risinājumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Minikovičs A., Ēku jumtu celtniecības darbu riski un to samazināšanas iespējas : Maģistra darbs / Darba vadītājs J.Ieviņš Datorsalikums Rīga: RTU, 2013.-115.lpp.
Atslēgas vārdi nelaimes gadījumi darbā, arodslimības, darba aizsardzības pasakumi
Atslēgas vārdi angļu valodā work accidents, occupational diseases, health and safety measures
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 13:43:06