Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums Asfaltbetona ražošanas un ieklāšanas process, to kvalitātes kontroles procedūras; inženierprojekts Gulbju ielas rekonstrukcijas projekts Jēkabpilī
Nosaukums angļu valodā Asphalt Production and Asphalt Paving Process; Engineering Design Project Reconstruction Project for Gulbju Street in Jēkabpils
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs vad.pētn. V.Haritonovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbu ar inženierprojektu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes neklātienes un vakara studiju nodaļas students Andris Kusiņš. Bakalaura darba tēma ir "Asfaltbetona ražošanas un ieklāšanas process, to kvalitātes kontroles procedūras". Darbā aplūkotas asfaltbetona ražošanas, transportēšanas un ieklāšanas procesi, ar tajos iesaistītais personāls, izmantojamās ierīces un mehānismi, kā arī kvalitātes kontroles procedūras. Veikta literatūras avotu un citu informācijas avotu izpēte. Darbā aplūkoti arī asfalta seguma defekti un analizēti to izcelsmes iespējamie cēloņi Bakalaura darbs sastāv no: 43 lpp., 20 attēliem, 4 tabulām. Inženierprojektā "Gulbju ielas, Jēkabpilī, rekonstrukcijas projekts izstrādāts ielas rekonstrukcijas būvprojekts. Projekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna, 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā un LKS-92 koordinātu sistēmā. Projekta mērķis ir atrisināt virsūdens novadi, izbūvēt ielas segumu uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti šajā ielas posmā. Būvprojekta risinājums paredz slēgtā un vaļējā tipa lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi, esošā seguma nomaiņu brauktuvei, atsevišķos ielas posmos paredzēts izbūvēt ietves. Projekta ietvaros paredzēta arī autobusu pieturas rekonstrukcija un gājēju ietves posma izbūve piegulošajā Brīvības ielas posmā. Paredzēta satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu atbilstoši Latvijas Valsts standarta prasībām. Projektēšanas darbi, tehniskie rasējumi un būvniecības daļas aprēķini veikti balstoties uz spēkā esošiem Latvijas Valsts standartiem un būvnormatīviem. Inženierprojekts sastāv no: 74 lpp., 7 attēliem, 13 tabulām, 14 rasējumiem.
Atslēgas vārdi Asfaltbetona ražošana, ieklāšana, sablīvēšana, ieklāšanas mašīnas, veltņu veidi, asfalta defekti.
Atslēgas vārdi angļu valodā Asphalt production and installation process
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2013 22:37:30