Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Hibrīdu intelektuālo sistēmu pielietojums medicīnā
Nosaukums angļu valodā Usage of Hybrid Intellectual Systems in Medicine
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs J.Grundspeņķis, STP katedras profesors
Recenzents I.Zeltmate, LDI pētniece
Anotācija Šajā darbā ir aprakstīts hibrīdas intelektuālas sistēmas (tālāk HIS) projektēšanas un realizācijas process un tās izmantošana diagnostikas uzdevumu risināšanai. HIS izveide ir balstīta uz ekspertu sistēmu (tālāk ES) un mākslīgo neironu tīklu (tālāk MNT) tehnoloģijām. Pamatuzdevums ES tiek izmantotas diagnostikai, savukārt, MNT tiek izmantoti klasifikācijas uzdevumu veikšanai. Diagnostikas un klasifikācijas uzdevumu dažādības dēļ darbā kā problēmsfēra ir izvēlēta medicīna, konkrēti, tās virziens neiroloģija. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, praktiskās un izveidotās sistēmas pārbaudes rezultātiem. Darba teorētiskā daļa satur mākslīgā intelekta tehnoloģiju apskatu, informāciju par mākslīgā intelekta fundamentālajām tehnoloģijām. Šajā daļā ir aprakstīta arī teorija par ekspertu sistēmu konstruēšanas tehnoloģijām, darbs ar problēmsfēras ekspertu, zināšanu bāzes konstruēšana. Neironu tīkli ir skaidroti, aprakstot perceptrona un vairākslāņu perceptrona darbības principus. Kā arī tiek aprakstīti sarežģījumi vairākslāņu perceptrona apmācbā un šo sarežģījumu risināšanas metodes. Darba praktiskā daļa satur HIS izveidošanas procesa aprakstu. HIS sastāv no ekspertsistēmas, kas, neskaitot IF-THEN likumus, savā darbībā izmanto divu neironu tīklu darba rezultātus. Darbā ir aprakstīts ES izveidošanas process: sagatavošanas darbam ar ekspertu, darbs ar ekspertu, saņemto datu noformēšana, IF-THEN likumu konstruēšana un zināšanu bāzes testēšana. Atsevišķi ir aprakstīts ES čaulas izvēles process un problēmsfēras taksonomijas izveide. Darbs satur arī neironu tīkla izveides un apmācīšanas procesu. Darbā ir iekļauti MNT ieejas datu normalizācijas apraksti, ka arī ir aprakstīti eksperimenti optimālo MNT apmācīšanas parametru meklēšanā. Darba rezultātu daļā ir aprakstīta HIS darbības pārbaude, balstoties uz reāliem un teorētiskiem datiem. Šajā daļā ir aprakstītas arī izvēlēto programmproduktu lietošanas instrukcijas ES un MNT izveidošanai. Darbā ir 101 lappuses, 78 attēli, 16 tabulas, 21 informācijas avotu nosaukumi un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi EKSPERTU SISTĒMA, NEIRONU TĪKLS, HIBRĪDU INTELEKTUĀLA SISTĒMA
Atslēgas vārdi angļu valodā EXPERT SYSTEM, NEURON NET, HYBRID INTELLECTUAL SYSTEMS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 14:32:40