Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu izmaiņu ietekme uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of Tax Changes Impact on State Basic Budget Revenues”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Budžetam ir nozīmīga loma gan privātajā, gan valsts sektorā. Valsts budžets ir nozīmīgs valsts politikas īstenošanas instruments, ar kura palīdzību tiek nodrošināta valsts makroekonomiskā stabilitāte. Nozīmīga budžeta sastāvdaļa ir pamatbudžets, tā lielāko ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi. Iekasēto nodokļu apjomu būtiski ietekmē nodokļu likmes, kuras bieži tiek mainītas, izdarot dažādus grozījumus nodokļu normatīvajos aktos. Valdības uzdevums ir nodokļu likmes sabalansēt tā, lai būtu pēc iespējas lielāki nodokļu ieņēmumi un tiktu nodrošināta sabiedrības labklājība. Diplomdarba pētāmais objekts ir valsts pamatbudžets, un pētījuma priekšmets ir nodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un izanalizēt nodokļu ieņēmumu izmaiņas valsts pamatbudžetā par laika periodu no 2008. 2012.gadam. Izvirzītā mērķa sasniegšanai izpildāmie uzdevumi: 1. Raksturot budžetu, tā mērķus, funkcijas, struktūru un izstrādes procesu. 2. Apskatīt budžeta ieņēmumu sastāvdaļas, to klasifikācijas veidus un struktūru. 3. Apskatīt ārvalstu budžetu atšķirīgās iezīmes. 4. Izpētīt izmaiņas valsts pamatbudžeta nodokļu ieņēmumus veidojošo nodokļu normatīvajos aktos par laika periodu no 2008. 2012.gadam. 5. Analizēt pamatbudžeta nodokļu ieņēmumus veidojošo nodokļu ieņēmumu izmaiņas par laika periodu no 2008. 2012.gadam un to ietekmējošos faktorus. 6. Izdarīt secinājumus par veikto nodokļu ieņēmumu analīzi un sniegt priekšlikumus nodokļu ieņēmumu palielināšanai. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 70 lappusēm, 12 attēliem, 20 tabulām, 0 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Pamatbudžets, nodokļi, izmaiņas
Atslēgas vārdi angļu valodā Basic budget, taxes, changes
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 17:38:06