Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošana loģistikas uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Development of Quality Management Systems in a Logistics Company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. D.Solovjovs
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta Kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošana loģistikas uzņēmumā autore ir Līga Kuzma, zinātniskais vadītājs ir asociētais profesors, Dr. oec. Dmitrijs Solovjovs. Pētījuma gaitā tika apskatīts loģistikas process un piegādes ķēde uzņēmumā pirms un pēc kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas, sistēmas veiktie uzlabojumi un pilnveidojumi procesu darbībā. Projekta pirmajā daļā tiek aplūkota kvalitātes vadības sistēmas aktualitāte loģistikas uzņēmumos un pati kvalitātes sistēma un tās būtība. Projekta otrā nodaļa ir veltīta problemātikas analīzei, kas balstīta uz vienu no lielākajiem Latvijas sadales loģistikas uzņēmumiem SIA DO IT. Tiek pētīts piegādes tīkls un tā nepilnības, kā arī iekšējie loģistikas procesi uzņēmumā, veikta kļūdu analīze. Trešajā projekta nodaļā autore izvērtē uzlabojumus iepriekš apskatīto problēmsituāciju pilnveidošanai, izmantojot kvalitātes vadības sistēmu uzņēmumā. Tiek apskatītas un salīdzinātas izmaiņas un uzlabojumi, ieviešot ISO 9001:2008 standarta noteiktās prasības, un analizētas kvalitātes vadības sistēmas izmaksu izmaiņas. Balstoties uz šo pētījumu, tiek veikti secinājumi par projekta gaitā realizēto un izteikti priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas procesu pilnveidošanai loģistikas uzņēmumos Latvijā. Diplomprojekts izklāstīts uz 67 lappusēm, kuras ietver 16 attēlus un 13 datus apkopojošas tabulas. Izmantoti 24 avoti.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēma, sadales loģistika, loģistikas procesu pilnveidošana, ISO 9001:2008
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management system, distribution logistics, development of logistic processes
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2013 13:46:02