Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Drošuma parametru nozīme un novērtējums optiskajās gaisvadu līnijās
Nosaukums angļu valodā Reliability Parameters Significance and Assessment of Optical Areal Lines
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs J.Poriņš; konsult. A.Supe, J.Pavārs
Recenzents O.Ozoliņš
Anotācija Darbā aprakstītas drošuma pamatnostādnes telekomunikācijās, izklāstīti optisko gaisvadu sakaru kabeļu līniju atteikumu cēloņi un izstrādāta pilnībā dielektrisko nesējkabeļu (ADSS - All- Dielectric Self Supporting) līniju drošuma kvantitatīvo parametru aprēķināšanas metodika. Darbā veikti maksimālās stiepes slodzes mērījumi 6 dažādiem ADSS kabeļiem. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar ražotāju definētajām vērtībām kabeļu tehniskajās specifikācijās. Veikti polarizācijas modu dispersijas (PMD) un hromatiskās dispersijas mērījumi dažādās AS Latvenergo infrastruktūrā esošajās ADSS kabeļu līnijās un izanalizēti iegūtie rezultāti. Darbā veikts ADSS kabeļu līniju drošuma kvantitatīvo parametru aprēķins un novērtējums, balstoties uz AS Latvenergo ADSS kabeļu līniju bojājumu statistikas datiem un izmantojot izstrādāto aprēķināšanas metodiku, kā arī izstrādāti ieteikumi ADSS kabeļu līniju drošuma paaugstināšanai. Darbs paredzēts AS Latvenergo ADSS kabeļu līniju drošuma novērtējumam. Darba apjoms: 73 lappuses, 34 attēli, 12 tabulas un 2 pielikumi. Izmantoti 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Drošums, drošuma parametri, ADSS kabeļi, polarizācijas modu dispersija (PMD), stiepes slodze
Atslēgas vārdi angļu valodā Reliability, reliability parameters, ADSS cables, polarization mode dispersion (PMD), tension load
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 23:45:38