Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Centralizētajā siltumapgādē izmantojamā kurināmā diversifikācija"
Nosaukums angļu valodā "Diversification of fuels used in district heating"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs E.Dzelzītis
Recenzents U.Osis
Anotācija Maģistra darba galvenais mērķis bija izpētīt kurināmā diversifikācija izmantojot biogāzi no šķeldas, nolūkā paaugstināt kurināmā izmantošanas efektivitāti centralizētajā siltumapgādē. Pētījuma objekts ir esošā centralizētā siltumapgādes sistēmas Cēsu pilsētas katlumāja Rūpniecības ielā 13a, kura tika modernizēta, uzstādot divus jaunus šķeldas apkures katlus ar jaudu 5MW + 2MW un ekonomaizeru ar jaudu 1MW. Pētījuma autors analizē iespēju papildināt to ar šķeldas pirolīzes rezultātā iegūtās biogāzes izmantošanu siltuma un elektroenerģijas ražošanā. Darbā tiek piedāvāts šķelda pirolīzes tehnoloģiskā shēma ar biogāzes sadedzināšanu iekšdedzes dzinējā. Šajā pētījumā tiek modulēta iespēja šāda pilotprojekta īstenošanai Cēsu siltumtīklu centrālās katlumājas Rūpniecības ielā 13a rekonstrukcijā, papildinot to ar gazifikācijas tehnoloģisko iekārtu ar siltuma jaudu 1,6MW un elektrojaudu 1,4MW, sastāvošu no šķeldas žāvēšanas kameras, karstā gaisa ģeneratora, diviem gazifikatoriem, diviem dzesētājiem, diviem cikloniem, diviem sekundāriem dzesētājiem, diviem elektrofiltriem, diviem gāzes kompresoriem, diviem iekšdedzes dzinējiem un diviem ģeneratoriem un izmantojot jau esošo infrastruktūru šķeldas transportēšanas un uzglabāšanas. Darba gaitā aprēķinātā sintēzes gāzes kaloritāte 4854 kcal/nm3. Darbam ir 6 nodaļas uz 76 lappusēm, tam ir15 tabulas un 31 attēls.
Atslēgas vārdi Biomasa, kurināmā diversifikācija, biomasas gazifikācija, pirolīze, centralizētā siltumapgāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Biomass, fuel diversification, biomass gasification, pyrolysis, district heating
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 18:31:58