Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārdošanas biznesa franšīzes modeļa izstrāde Uzbekistānas tirgum
Nosaukums angļu valodā Sales Business Franchising Model Development for the Market of Uzbekistan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesore Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Profesore Nataļja Lāce
Anotācija Khudaikulova K. Pārdošanas uzņēmuma franšīzes modeļa attīstība Uzbekistānas tirgū: Maģistra darbs / K. Khudaikulova, Elina Gaile-Sarkane, prof. Dr.ec. - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studentu departaments, maģistra programma "Uzņēmējdarbība un vadība" 2013.90lpp. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tās sevī ietver 5 tabulas un 17 attēlus. Bibliogrāfiskais saraksts ietver 45 avotus. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās,teorētiskās un praktiskās daļas. Analītiskā daļa sākas ar franšīzes kā jēdziena definīciju, kam seko apraksts par pašreizējo franšīzes situāciju Uzbekistānā, tiek nošķirti un aprakstīti dažādi franšīzes un to īpašumtiesību veidi. Turpmāk tiek aprakstīti nosacījumi franšīzes attīstībai, par piemēru izmantojot Latvijas kosmētikas uzņēmumu. Tas arī uzskatāmi parāda galvenos posmus franšīzes sistēmas attīstībā un arī paskaidro teorētisko franšīzes sistēmas modeli. Darbā tiek iezīmētas franšīzes līguma priekšrocības un trūkumi. Teorētiskās daļas sākumā tiek uzskaitīti galvenie faktori, kas ietekmē franšīzes līguma darbības sākšanu Uzbekistānā. Te tiek uzsvērti franšīzes juridiskie un finansiālie aspekti, kā arī ir apskatīti normatīvie un tiesiskie regulējumi, tostarp grāmatvedība un nodokļu specifika. Turpinājumā tiek aprakstīts jauns finanšu modelis franšīzes līguma pārvaldīšanai Uzbekistānā, norādot uz tā priekšrocībām un specifiku. Tiek arī aprakstītas peļņas prognožu metodes, kas ir izmantotas šajā finanšu modelī. Praktiskā daļa sniedz vispārēju informāciju par uzņēmuma, kas ir izvēlēts izpētei. Tiek veikta detalizēta uzņēmuma un tā tirgus vides analīze, SVID analīze ir ieskicētas galvenās konkurētspējas priekšrocības, kā arī mārketings mix un ir veikta klientu klasifikācija. Tam seko pētījums par potenciālo pieprasījumu, atbilstošās datu atlases metodes un tiek aprakstīti galvenie pētījuma rezultāti. Pēc tam tiek ierosinātas atbilstošās metodes franšīzes vadīšanai. Papildus attīstītajam finanšu modelim darbs ietver arī papildu finanšu analīzi, kam seko break-even analīze. Darba noslēgumā ir sniegti galvenie secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Pārdošanas uzņēmuma franšīzes modeļa attīstība Uzbekistānas tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā Sales Business Franchising Model Development for the Market of Uzbekistan
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 15:08:49