Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Izdevniecības attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project for developing a publishing house
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec. V.Didenko
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Izdevniecības attīstības projekts. Darbā tiek apskatīts uzņēmums SIA Lietišķās informācijas dienests, kas nodarbojas ar normatīvo dokumentu abonentizdevumu izdošanu, žurnālu izdošanu, nodokļu likumdošanas semināru organizēšanu u.c. Diplomprojekts sastāv no piecam daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums, veikta saimnieciskās darbības analīze, novērtēti darbības rezultāti laika posmā no 2009.gada līdz 2012.gadam ieskaitot, par pamatu ņemot auditētus uzņēmuma gada pārskatus. Sīkāk analizējot uzņēmuma darbību tiek novērtēti uzņēmuma finanšu rādītāji un esošās darbības sfēras, konstatēti ieņēmumu un izdevumu posteņu samazināšanās iemesli. Projekta daļā tiek sniegti trīs jauni ieteikumi uzņēmuma darbības attīstībai: Jauna žurnāla juristiem Likums un vārds ieviešana; Mārketinga komunikāciju izmantošana jaunā produkta virzīšanai tirgū; Izmaksu samazināšana, ieviešot iekšejo tipogrāfiju. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta mājas lapa jaunajam uzņēmuma produktam žurnālam juristiem Likums un vārds. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba vides riski un to faktori esošajiem uzņēmuma darbiniekiem pastāvošajā birojā Graudu ielā 68 un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns riska faktoru novēršanai, vai samazināšanai. Grafiskajā daļā apkopoti diplomprojektā iekļautie autores izstrādātie vizuālie materiāli. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 85 lpp., 5 daļām, 39 attēliem, 28 tabulām, 19 formulām un 9 pielikumiem. Bibliogrāfiskais saraksts satāv no 26 literatūras avotiem. Darba izstrādes laikā ir veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības tālākai attistībai.
Atslēgas vārdi Izdevniecības attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for developing a publishing house
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 17:39:18