Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Svina-skābes akumulatoru bateriju kapacitātes noteikšanas metožu salīdzinājums"
Nosaukums angļu valodā "Comparison of capacity detection methods in lead-acid electrical accumulator battery"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs J.Rozenkrons
Recenzents
Anotācija Darbs sastāv no 2 daļām: teorētiskās (1.,2 un 3 nodaļa) un praktiskās (4.nodaļa). Darba galvenais mērķis ir noskaidrot efektīvāko kapacitātes noteikšanas metodi ar pietiekoši augstu rezultātu precizitāti, neatslēdzot AKB no taisngrieža. Šajā darbā ir izpētītas akumulatoru baterijas kapacitātes noteikšanas metodes, aplūkota akumulatoru bateriju uzbūve, veidi, darbības princips. Darbā ir veikta akumulatoru bateriju kapacitātes ietekmējošo faktoru izpēte, kā arī iespējamie akumulatoru bateriju bojājumi. Darbā ir aplūkoti galvenie akumulatoru baterijas ekspluatācijas un kapacitātes mērīšanas reglamentējoši dokumenti. Bakalaura darbā praktiskā daļa ir veikta 2 apakšstacijās: Tukuma a/st Nr. 150 un Ieriķu a/st Nr.16. Praktiskajā daļā ir pielietotas 2 kapacitātes noteikšanas metodes: izlāde ar nemainīgu strāvu (darbā tiek pieņemta par etalonmetodi) un maiņstrāvas vadāmības metode, kura tiek pielietota HIOKI mēraparātā. Maiņstrāvas vadāmības metode ir ērtāk pielietojama, gan laika, gan aprēķinu ziņā. Maiņstrāva vadāmības metodi ieteicams pielietot no taisngrieža atslēgtai akumulatoru baterijai, kurai ir uz īsu brīdi tika pieslēgta slodze, lai elektrolītā kļūtu aktīva elektronu kustība. Darba apjoms ir 72 lappuses, tas satur 31 attēlu, 7 tabulas, 6 pielikumus, tajā ir atsauces uz 24 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi SVINA - SKĀBES AKUMULATORU BATERIJA. AKUMULATORU BATERIJAS KAPACITĀTES NOTEIKŠANA. HIOKI IEKĀRTA.
Atslēgas vārdi angļu valodā LEAD-ACID STORAGE BATTERY. BATTERY CAPACITY IN. HIOKI EQUIPMENT.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 23:15:30