Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Katlu darbības efektivitātes paaugstināšana un vides aspekti
Nosaukums angļu valodā Increase of operating efficiency of boilers and environmental aspects
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Antra Kundziņa
Recenzents Visvaldis Vrubļevskis
Anotācija A.Balkas profesionālā bakalaura studiju darba ar projekta daļu tēma ir Katlu darbības efektivitātes paaugstināšana un vides aspekti. Bakalaura darba daļā jeb teorētiskās daļas sākumā dots īss ieskats katlu ražošanas un attīstības vēsturē pasaulē. Darba turpinājumā ir analizēta katlu uzbūve un darbības pamatprincipi, kas sevī ietver katlu iekārtas sastāvdaļas un to sistēmas, kā arī veikts apkopojums par katlu veidiem, to priekšrocībām un trūkumiem. Galvenā uzmanība ir pievērsta katla darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējām. Darba ietvaros ir apskatīti galvenie katla siltuma zudumu veidi un metodes, ar kurām tos labāk novērst, lai katls darbotos ar pēc iespējas visaugstāko lietderības koeficentu. Bakalaura darba teorētiskās daļas noslēgumā tiek vērtēta centralizētās siltuma apgādes ietekme uz gaisa kvalitāti, emisiju veidi, to ietekme uz vidi, cilvēku un norādīti labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (LPTP) to samazināšanai. Darba projekta daļā kā pētījuma objekts ir izvēlēta AS Rīgas siltums SC Imanta, kur ūdenssildāmajam katlam KVGM-100 Nr.3 ir uzstādīts kondensācijas ekonomaizers. Darba ietvaros veikts katla KVGM-100 Nr.3 gāzes trakta aerodinamiskais aprēķins, kā arī aprakstīti konstruktīvie risinājumi, kuri ir jāparedz, uzstādot kondensācijas ekonomaizeru. Projekta daļas noslēgumā ir aprēķināts ūdenssildāmā katla KVGM-100 Nr.3 un kondensācijas ekonomaizera lietderības koeficents, kā arī līdzekļu ekonomija laika posmam no 2010. 2012. gadam. Profesionālā bakalaura darba apjoms ir 92 lapaspuses. Tās ietver 38 attēlu, 17 tabulas, 6 pielikumus un 4 rasējumus. Darba izstrādes gaitā izmantoti 30 literatūras avoti: MK noteikumi, mācību literatūras avoti, kā arī internetā pieejamā informācija.
Atslēgas vārdi Katlu darbības efektivitātes paaugstināšana un vides aspekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Increase of operating efficiency of boilers and environmental aspects
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 11:54:43