Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdrošības prasību pilnveide kokapstrādes uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Development of Fire Safety Requirements for Wood Processing Enterprises
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Ziemelis, Doc., Dr.sc.ing.
Recenzents A.Jemeļjanovs, Prof., Dr.habil.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Ugunsdrošības prasību pilnveide kokapstrādes uzņēmumos. Diplomprojekta autors ir Rīgas Tehniskās universitātes students Raivis Pužulis. Diplomprojekta vadītājs ir Rīgas Tehniskās universitātes docents Dr.sc.ing. Māris Ziemelis. Šī diplomprojekta mērķis ir pilnveidot esošās tiesību normu prasības attiecībā uz ugunsdrošību kokapstrādes uzņēmumos. Lai sasniegtu šo mērķi tiek izvirzīti vairāki uzdevumi: - informācijas iegūšana, apkopošana un grupēšana, datu analīze, - statistikas analīze, salīdzināšana un tendenču atspoguļošana, - nozares uzņēmumu pārstāvju pārrunas un šo uzņēmumu apsekošana, lai iegūtu detalizētu un padziļinātu informāciju par nozares procesiem, - normatīvo aktu izpēte attiecībā uz kokapstrādes uzņēmumiem. Diplomprojekts sastāv no 57 lappusēm, 6 tabulām, 14 attēliem, 4 formulām, 20 izmantojamās literatūras avotiem un pielikumiem. Šajā diplomprojektā ir trīs nodaļas, 1. nodaļā ir izklāstīta kokapstrādes uzņēmumu problēmu analīze, ugunsgrēku statistika un ekonomiskā izaugsme, 2. nodaļā tiek pētīti ugunsdrošību reglamentējošie normatīvie dokumenti kas tiek piemēroti Latvijas Republikā un Krievijas Federācijā, 3. nodaļā tiek piedāvāts vispārējs pārskats par ugunsdrošības stāvokli kokapstrādes uzņēmumos, kā arī kokapstrādes uzņēmuma izvērtējums.
Atslēgas vārdi Ugunsdrošības prasību pilnveide kokapstrādes uzņēmumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Fire Safety Requirements for Wood Processing Enterprises
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2013 21:56:30