Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu būvprojektu tehnisko risinājumu nozīme ekspluatācijā un uzturēšanā” („Autoceļa P62 Krāslava – Preiļi- Madona km 82,00 – 88,00 rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Importance of Technical Solutions of Road Construction Projects in Exploitation and Maintenance” („Reconstruction of Road P62 Kraslava-Preili-Madona Section from 82.00km to 88.00km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs M.sc.ing. I.Gorda
Recenzents asoc.prof. A.Zariņš
Anotācija Bakalaura darbs Autoceļu būvprojektu tehnisko risinājumu nozīme ekspluatācijā un uzturēšanā izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam. Bakalaura darbā esmu izpētījis būvprojektu tehniskos risinājumus objektiem: Autoceļa A6 Rīga Daugavpils Krāslava Baltkrievijas robeža posma km 99.0 līdz 101.5 rekonstrukcijas būvprojekts; Autoceļa A2 Rīga Sigulda Igaunijas robeža km 50.0 52.1 rekonstrukcijas būvprojekts; Autoceļu P35 Gulbene - Balvi - Viļaka Vientuļi un V490 Balvi - Kuprava rekonstrukcija Balvu pilsētā; Autoceļa P73 Vecumnieki Nereta - Subate rekonstrukcijas būvprojekts posmā km 84.80-94.70; Autoceļa P57 Malta - Sloboda km 10.81 21.08 rekonstrukcijas būvprojekts; un salīdzinājis katra būvprojekta: Tehniskos risinājumus pirms un pēc būvprojekta realizācijas Būvniecības izmaksu izmaiņas atkarībā no projektēšanas stadijā piedāvātā gala risinājuma un esošās situācijas vienkāršas rekonstrukcijas; Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu izmaiņas atkarībā no projektēšanas stadijā piedāvātā gala risinājuma un esošās situācijas vienkāršas rekonstrukcijas; Ceļu satiksmes negadījumu skaitu katrā projektētajā posmā pirms un pēc rekonstrukcijas; Inženierprojektā tika izstrādāts rekonstrukcijas projekts Autoceļam P62 Krāslava Preiļi- Madona km 82,00 88,00, Līvānu novads, Rudzātu pagasts. Rekonstrukcijas būvprojekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti posmā no km 82,00 līdz 88,00. Būvprojekta risinājums paredz NP9,5 normālprofilu, esošo autobusu pieturu rekonstrukciju un satiksmes organizācijas sakārtošanu. Kopējais rekonstruējamies posma garums ir 5,8km. Aprēķina gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte 406 GVDI (A/24h) Projektēšanas darbi, tehniskie risinājumi un būvniecības daļas aprēķini izpildīti, ievērojot Latvijas valsts standartus un būvnormatīvus, kuru saraksts pievienots darba izmantotās literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: Izpētes un aprēķinu daļa 61 lpp Rasējumi 34 lapas
Atslēgas vārdi Uzturēšana, ekspluatācija, būvprojekts, tehniskie risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Maintenance, exploitation, construction, technical solutions
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2013 14:47:51