Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Izstāžu paviljons"
Nosaukums angļu valodā "Exhibition hall"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs D.Serdjuks
Recenzents J.Justs
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Izstāžu paviljons. Diplomprojekts sastāv no bakalaura darba un inženierprojekta. Bakalaura darba daļā tika klasificētas liellaiduma konstrukcijas ar mērķi izvēlēties visizdevīgāko konstrukcijas tipu no materiāla patēriņa viedokļa. Darbā tika analizēti trīs koka starpstāvu pārseguma varianti. Pēc to detalizēta apraksta, teorētiskā aprēķina un savstarpējas salīdzināšanas tika izvēlēta optimālā konstrukcija dotajos ekspluatācijas apstākļos stiegrotu koka siju pārsegums. Stiegrotas koka sijas nestspējas analīze tika veikta, tam izmantojot analītiskā aprēķina metodiku. Iegūto rezultātu apstrāde optimizācijas uzdevuma risināšanai, kas mērķi ir noteikt sakarības starp konstruktīvo materiālu patēriņu, šķērsrāmja soļi, rīgeļa šķērsgriezuma augstumu un rīgeļa stiegrojuma koeficientu, tika veikta ar datorprogrammas EdaOpt palīdzību. Lai pārbaudītu aprēķina metodiku, Rīgas Tehniskā universitātes laboratorijā tika veiktas stiegroto koka siju eksperimentālās pārbaudes. Inženierprojekta daļā tika sastādīts projekts izstāžu paviljons ar diviem starpstāvu pārsegumiem. Gabarītizmēri plānā 50 x 50 m, maksimālais augstums 11,52 m. Konstruktīvo ēkas shēmu veido nesošais karkass no tērauda kolonnām uz monolīta dzelzsbetona stabveida pamatiem, tērauda atbalstkontūrs un vanšu pārsegums, kas, savukārt, veido jumta nesošo konstrukciju. Telpisko noturību nodrošina vanšu atsaišu sistēma un horizontālā metāla saišu sistēma. Pēc bakalaura darba rezultātiem inženierprojektā tika pieņemta starpstāvu pārseguma konstrukcija, kur kā nesošie elementi tika izmantoti stiegrotas koka sijas. Diploma darbs uzrakstīts latviešu valodā. Diploma darba saturs: 164 lpp. teksts, 77 attēli, 6 tabulas un 27 izmantotas literatūras avotu nosaukumi. Grafiskās daļas apjoms: 10 lapas A1 formātā.
Atslēgas vārdi Stiegrotas koka sijas, vanšu pārsegums, izstāžu paviljons
Atslēgas vārdi angļu valodā Reinforced glued timber beam, cable-stayed overlap, exhibition hall
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 16:26:36