Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pašvaldības iestādes darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for enhancing performance efficiency in a local government institution
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec., asist. I.Eriņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Pašvaldības iestādes darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Darbs sastāv no piecām daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Darba analītiskajā daļā tiek sniegts uzņēmuma un tā darbības apraksts, kā arī veikta tā darbības un darbības rādītāju analīze. Lai izpētītu iestādes darbības vidi tiek veikta arī SVID analīze, kas atklāj iestādes darbības stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Projekta aprēķinu daļā apskatīti priekšlikumi trīs iestādes darbības problēmu risināšanai darbinieku profesionālās pilnveides kursi, darbinieku darba slodzes palielināšana, tērpu uzskaites sistēmas ieviešana . Tehnoloģiskā daļa sastāv no konkrētu pulciņu dalībnieku skaita prognozēšanas. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta darba vides risku un iestādes ietekmes uz vidi novērtēšana. Darba noslēgumā izstrādāta grafiskā daļa, kas parāda būtiskākos datus. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 87 lapām, 5 daļām, 19 attēliem, 18 tabulām un 3 formulām. Galvenie informācijas avoti ir iestādes iekšējie dokumenti. Papildus informācija gūta citu izglītības nozares iestāžu izstrādātajos dokumentos, kā arī mācību līdzekļus un interneta resursus.
Atslēgas vārdi efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā enhancing efficiency
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 22:07:29