Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbankas filiāles darba efektivitātes palielināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving the operating efficiency of a commercial bank branch"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Mg.oec. L.Freināts
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Komercbankas filiāles darba efektivitātes palielināšanas projekts. Darbs izstrādāts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē, uzņēmējdarbības un vadīšanas programmā. Diplomprojekta mērķis ir uz bankas darbības ekonomiskās analīzes pamata atklāt tās problēmas un izstrādāt priekšlikumus A/S DnB Bankas Skanstes filiālei, lai palielinātu darba efektivitāti. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek raksturota A/S DnB Bankas Skanstes filiāles darbība, izvērtēta bankas tirgus daļa, izanalizēta bankas darbinieku motivācijas sistēma, izanalizēta filiāles klientu apkalpošanas kvalitāte un atklātas problēmas, lai uzlabotu darba efektivitāti. Aprēķina daļā tiek izstrādāti priekšlikumi bankas stratēģijas realizācijas atbalsts filiāles darbinieku līmenim, speciālista darba pienākumu un to izpildes laika optimizēšanai, darbinieku motivācijas uzlabošanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta jauna klienta datu bāze, lai filiāles speciālisti varētu izveidot par saviem klientiem pārskatāmu atskaiti. Darba drošības un darba aizsardzības daļā tiek izstrādāti uzlabojumi saistībā ar filiāles telpas gaisa temperatūru un gaismu telpās. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un izstrādājot jaunus priekšlikumus darba efektivitātes uzlabošanai. Grafikā daļā tiek saliktas darba gaitā iegūtās tabulas, diagrammas, ar apkopotiem rezultātiem, kur ir veidojusi pati darba autore. Diplomprojektam ir ievads un piecas daļas. Darba beigās ir secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekts satur 88 lpp., 22 tab., 30 att., 22 izmantotas literatūras avoti un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi darba efektivitātes palielināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving the operating efficiency
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 13:28:43