Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Skolu transformācija mūsdienās
Nosaukums angļu valodā Contemporary Transformation of Schools
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dokt. A. Eniņa
Recenzents Lekt. D. Zemešs
Anotācija Bakalaura darbs Skolu transformācija mūsdienās, skaidro, kā skolu ēku arhitektoniskais tēls un konstruktīvā struktūra spēj pielāgoties mainīgajām mūsdienu vajadzībām. Darba mērķis ir, pētot Eiropas un Latvijas izglītības iestāžu projektēšanas principus un apzinot to lomu ikviena cilvēka dzīvē, noteikt, kā ēkas tēls mainās līdz ar funkcijas maiņu ēkā, kā arī iegūt izglītības iestāžu ēku potenciālos funkciju risinājumus tālākai izmantošanai pēc to slēgšanas Latvijā. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti vairāki uzdevumi, kas paredz analizēt skolas lomu cilvēka un kopienas dzīvē un izpētīt skolas nozīmi un nepieciešamību, vadoties pēc tās atrašanās vietas; pētīt Eiropas praksi izglītības iestāžu ēku funkciju maiņā un apkopot Latvijas pieredzi izglītības iestāžu ēku funkciju maiņā. Darbā tiek apskatītas tikai tās Latvijas skolas, kas slēgtas pēdējo divdesmit gadu laikā. Lai strukturētu darbu skolas ēkas tiek iedalītas trīs kategorijās, pēc kuru analizēšanas secināts, ka skolās, kas atrodas tām pielāgotās ēkās, kas visbiežāk ir muižās un pilīs, iespējama funkciju maiņa, ēkas tēlam paliekot nemainīgam. Brīvstāvošu skolu funkciju maiņa iespējama tad, ja to aizstāj ar citu izglītības funkciju. To nosaka ēkas konstrukcija un arhitektoniskā formu valoda. Šīs skolas izvietotas pilsētas apbūvē un ēkas paredzētas līdz 300 skolēnu izglītošanai. Skolas, kas izvietotas perimetrālā apbūvē, veiksmīgi darbojas izglītībai paredzētās telpās, bet, skolas, kas perimetrālās apbūves ieskautas, atrodas daudzstāvu namos, nespēj kvalitatīvi nodrošināt izglītības funkciju. Šādās ēkās būtu jāatgriež to sākotnējā funkcija. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kas izklāstīta 34 lappušu garumā, un tam ir trīs pielikumi, kuros ir uzskaitītas pēdējo gadu laikā slēgtās un renovētās skolas Latvijā. Pielikumi sastāv no 32 lappusēm.
Atslēgas vārdi skolas, transformācija
Atslēgas vārdi angļu valodā schools, transformation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 13:36:23