Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Ūdens zudumu samazināšanas iespējas, problēmas un risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Nosaukums angļu valodā Water losses reduction potential, challenges and solutions for apartment buildings
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., LNPAA valdes priekš.vietniece B.Pļaviņa
Recenzents Mg.oec., asistente Iveta Stāmure
Anotācija Diplomprojekta izvēlētā tēma: Ūdens zudumu samazināšanas iespējas, problēmas un risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Diplomprojekta mērķis: izpētīt ūdens zudumu samazināšanas iespējas, problēmas un risinājumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai autors izvirzījis vairākus uzdevumus. Diplomprojekts sastāv no četrām galvenajām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek sniegta pakalpojuma satura un būtības analīze, ūdens patēriņa skaitītāju derīguma termiņa noteikšanas kārtība un ūdens zudumu rašanās cēloņu analīze. Autors identificē darba galvenās problēmas, kā arī skata un analizē normatīvos aktus. Projekta aprēķinu daļā tiek pētīts nekustamā īpašuma objekta ūdens patēriņš, ūdens zudumu apjoms un izmaiņas, iedzīvotaju ūdens lietošanas paradumi. Autors veic problēmas izpēti, aprēķina ūdens zudumus, attēlo iegūtos rezultātus un risina noteiktos uzdevumus. Tehnoloģiskajā daļā tiek pētīts risinājums ūdens zudumu samazināšanai nekustamā īpašuma objektā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteiktas darba drošības un darba vides risku novērtēšanas pamatprasības, kā arī aplūkoti santehniķa darba vides riska faktori un nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi. Atbilstoši diplomprojekta mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 71 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 5 tabulas, 24 attēli, izmantoti 29 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi Ūdens zudumi, ūdens patēriņš, ūdens patēriņa skaitītāji, ūdens uzskaite.
Atslēgas vārdi angļu valodā Water losses, water consumption, water meters, water records.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2013 16:43:15