Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Mērķu orientēta pārvaldības modeļa izstrāde Latvijas valstij piederošiem uzņēmumumiem
Nosaukums angļu valodā Development of Mission Focused Governance Model for Companies Owned by The State of Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents A.Jakobsons
Anotācija Maģistra darba "Mērķu orientēta pārvaldības modeļa izstrāde Latvijas valstij piederošajiem uzņēmumiem" galvenais uzdevums ir izstrādāt rekomendācijas izmaiņām plānotajā Latvijas valstij piederošo uzņēmumu pārvaldības modelī ar mērķi uzlabot Latvijas valstij piederošo uzņēmumu darbības efektivitāti. Maģistra darbā ir analizēti dažādu starptautisku institūciju veiktie pētījumi par pārvaldības jautājumiem saistībā ar valstij piederošiem uzņēmumiem, kā arī to sniegtās rekomendācijas pārvaldības efektivitātes uzlabošanai. Darbā tiek analizēti dažādi teorētiskie pārvaldības modeļi, kā arī salīdzināti tādi pārvaldības modeļi, kas ieviesti un darbojas dažādās pasaules valstīs. Autori analizē arī izstrādāto Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojektu, kā arī, ar mērķi noskaidrot Latvijas sabiedrības viedokli par aktuālajiem jautājumiem, veic sabiedrisko aptauju. Pētījuma rezultātā autori identificē sešus problēmu blokus, analizē alternatīvos risinājumus un izstrādā rekomendācijas problēmu novēršanai. Maģistra darba izstrādes gaitā autori ir analizējuši gan akadēmisko literatūru par pārvaldības jautājumiem, gan izmantojuši interneta vidē pieejamo informāciju publikācijas un viedokļus par apskatīto tēmu, kā arī veikuši klātienes intervijas ar personām, kas dažādos statusos ir iesaistītas šo jautājumu risināšanā Latvijā un ārvalstīs. Darbs izstrādās angļu valodā. Darbs satur 3 attēlus, 5 tabulas un 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi Valstij piederošie uzņēmumi, kapitāla daļas, pārvaldība, pārvaldības modelis, centrālā institūcija,
Atslēgas vārdi angļu valodā State owned enterprises, assets, governance, governance models, central institution.
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2013 14:02:19