Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Valsts nekustamā īpašuma pārdošanas vērtības noteikšana un tās pielietošana izsolēs
Nosaukums angļu valodā The determination of the selling value of state real estate and its use in auctions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Sarmīte Barvika
Recenzents VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir Valsts nekustamā īpašuma pārdošanas vērtības noteikšana un tās pielietošana izsolēs . Diplomprojekta mērķis ir pētīt valsts nekustamā īpašuma pārdošanas vērtības noteikšanas kritērijus un kārtību, kā arī šīs vērtības pielietošanu nekustamo īpašumu izsolēs. Diplomprojekta sastāv no ievada, četrām nodaļām, 18 apakšnodaļām, secinājumiem un pieciem pielikumiem. Pirmā nodaļa tiek veltīta literatūras apskatam, kas attiecas uz darba tematiku. Šajā nodaļā tiek apskatīts valsts nekustamais īpašums, tā pārdošanas vērtība un vērtēšana no standartu un Latvijas normatīvo aktu puses, kā arī tiek veikta valsts nekustamo īpašumu izsoļu tendenču, rezultātu analīze laika periodam no 2011.gada -2012.gada II ceturksnim. Otrajā nodaļā tiek veikts konkrēta izsolē pārdota valsts nekustamā īpašuma novērtējums ar ieņēmumu un salīdzināmo darījumu metodi. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta informācija, tās apstrādes programmas un citi ar diplomprojekta mērķa sasniegšanu saistīti jautājumi. Ceturtajā nodaļā tiek veikts darba un dabas aizsardzības jautājumu apraksts, kas var tikt attiecināti uz vērtētāju un viņa darbu. Darba apjoms ir 67 lappuses, 26 attēli, 13 tabulas, 45 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Valsts nekustamais īpašums, izsoles
Atslēgas vārdi angļu valodā National real estate, auctions
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 11:50:34