Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Manipulācija tehniskajā tulkošanā (telesakaru nozarē)
Nosaukums angļu valodā Manipulation in Technical Translation (in the Field of Telecommunications)
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.paed., Asoc.profesore Diāna Rumpīte
Recenzents Mag.philol., docente Tatjana Smirnova
Anotācija Maģistra darba autors ir Alvis Vārtukapteinis, kurš specializējas telesakaru nozares tekstu tulkošanā. Tēmas nosaukums ir "Manipulācija tehniskajā tulkošanā (telesakaru nozarē)". Avota teksta nosaukums, tāpat kā bakalaura darbā, ir "Trīsdimensiju un augstas izšķirtspējas platjoslas video tīklošana", kuras autors ir Benijs Bings (Benny Bing) un 2010. gadā publicējusi Artech House Publishers. Darbā ietilpst manipulācijas jēdziena analīze tulkošanā (īpaši tehnisko tekstu tulkošanā). Darba sagatavošanas procesā autors ir izmantojis teorētiskos un praktiskos avotus, kā arī konsultējies ar nozares speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu izpēti un atbilstošu avota teksta tulkojumu latviešu valodā. Maģistra darbs sastāv no kopsavilkuma, ievada, teorētiskās daļas, kas ietver pētāmās problēmas analīzi un aptaujas rezultātus par tēmu Manipulācija tehniskajā tulkošanā, analītiskās daļas avota un mērķa teksta analīze (telesakaru nozarē), praktiskās daļas telesakaru nozares teksta tulkojums latviešu valodā, noslēguma, bibliogrāfiskā saraksta ar 41 avotu un 5 pielikumiem (terminu glosārijs, no konteksta atkarīgo vārdu glosārijs, saīsinājumu glosārijs, aptauja par tēmu Manipulācija tehniskajā tulkošanā ) un avota teksta angļu valodā. Darba apjoms ir 207 lappuses.
Atslēgas vārdi Maģistra darbs manipulācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Master Paper manipulation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2013 10:47:37