Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Uzņēmējdarbības veicināšanas sistēma augstskolā
Nosaukums angļu valodā Entreprenurship promotion and support systems in universities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aigars Laizāns
Recenzents
Anotācija Darba autors ir Juris Iljins, RTU maģistrantūras programmas Ražošanas inženierzinības un vadība otrā kursa students. Darba zinātniskais vadītājs ir Asoc. prof., Dr.Sci.ing., MBA Aigars Laizāns. Darba nosaukums ir Uzņēmējdarbības veicināšanas sistēmas augstskolās: maģistra darbs, Rīga 2013 -92.lapas. Atslēgas vārdi: uzņēmējdarbība, inovācijas, inovāciju vide, uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas. Darba mērķis: Izpētīt un izveidot modernu uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu Latvijas augstskolām. Darbā izpētīti dažādi uzņēmējdarbības atbalsta modeļi pasaulē, pētīti uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu finansēšanas modeļi un kritiskie punkti to ieviešanā. Darbs sastāv no piecām daļām - ievada, teorētiskās daļas, zinātniski praktiskās daļas, analītiskās daļas, noslēguma. Galvenā daļa sastāv no septiņām sadaļām. Darbā, kā piemērs, pētīta Rīgas Tehniskā universitāte. Iztirzāti uzņēmējdarbības sistēmas pārvaldības modeļi un ieviešana. Veikts ekonomiskais aprēķins, lai noteiktu sistēmas atmaksāšanās laiku. Veikti dažādi ierosinājumi, lai uzlabotu procesus Rīgas Tehniskajā universitātē. Darba gaitā tika pētīti dažādi literatūras avoti, elektroniskie resursi un normatīvie akti. Tika veiktas intervijas ar cilvēkiem, kas iesaistīti darbā ar uzņēmējdarbības atbalsta sistēmām.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbība, inovācijas, inovāciju vide, uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā entrepreneurship, innovation, innovation environment, support systems of entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.07.2013 09:00:34