Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of business performance of a company in the Special Economic Zone
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents MBA A.Greitāns
Anotācija Diplomprojektu „Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma darbības pilnveidošana” ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras bakalaurante Līva Lejiņa. Projektā tiek meklēti un piedāvāti risinājumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Projekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības daļas. Diplomprojektam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 72 lapas. Darbā ietilpst 28 attēli, 35 tabulas un 21 formulas. Grafiskajā daļā ir 16 attēli un tabulas. Analītiskajā daļā ir sīki aprakstīta uzņēmuma LSEZ A/S „Liepājas osta LM’’ darbība, līdzšinējie attīstības rezultāti, raksturoti piedāvātie pakalpojumi, veikta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, ka arī analizēti uzņēmuma darbību ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori. Projekta aprēķinu daļā ir veikti ekonomiskie aprēķini, lai varētu izvirzīt trīs pamatotus priekšlikumus, atsaucoties uz analītiskajā daļā veiktajiem pētījumiem. Kā pirmā tika risināta problēma par kraušanas procesa tehniskā aprīkojuma nomaiņu, kur tika izanalizēti, kāda tehnika nepieciešama un autotransporta maiņa. Kā otrā problēma tika analizēta piestātņu padziļināšana no 10,3 m līdz 12,5m, lai izvērtētu, kādu labumu tas dod LSEZ A/S ‘’ Liepājas ostai LM’’. Trešā problema, kura risināta darbā – kāda motivācijas sistēma būtu nepieciešama uzņēmumā. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot laika rindas aditīvo modeli, tika veikta prognoze pārkrauto/iekrautajām kravām, tonnām, kā arī tika aprēķināts ticamības intervāls. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analītiski novērtētas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz LSEZ A/S ‘’ Liepājas ostu LM’’, vides aizsardzības un darba drošības jautājumiem. Šaja daļā tiek veikts izmaksu aprēķins vides aizsardzības un darba drošības standartu izpildei. Nodaļas gaitā tiek novērtēta darba drošības un aizsardzības vadība uzņēmumā, kā arī noteikti veicamie pasākumi darba drošības nodrošināšanai uzņēmumā. Grafiskajā daļā tiek apkopoti diplomprojektā iekļautie, autores izstrādātie vizuālie materiāli.
Atslēgas vārdi Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā The Scheme of Development of Business of an Enterprise in the Special Economic Zone
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 10:53:24