Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Starptautisko kravu pārvadājumu maršrutu optimizēšana uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Optimizing International Freight Transportation Routes in a Company”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Asoc. prof. V.Skribans
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta "Starptautisko kravu pārvadājumu maršrutu optimizēšana uzņēmumā" autore ir Tatjana Potrubeiko, zinātniskais vadītājs ir Dr.oec. Valērijs Skribans. Diplomprojekta mērķis: Izvirzīt priekšlikumus starptautisko kravu pārvadājumu maršrutu organizēšanas uzlabošanai un izstrādāt optimālo maršrutu, pamatojoties uz autotransporta nozares stāvokļa novērtējumu ES valstīs un transporta uzņēmuma pārvadājumu analīzi. Diplomprojekta teorētiskajā nodaļā tika aprakstīta starptautisko kravu pārvadājumu regulējoša likumdošana, kravu pārvadājumu organizēšanas mērķi un principi, kuru ievērošana palīdz veiksmīgi sastādīt un izplānot kravu pārvadājumu maršrutu, kā arī tika apskatītas pārvadājumu maršrutu metodes. Analītiskajā un pētījumu nodaļā tika analizēti statistiskie dati par Latvijā un citās ES valstīs esošo situāciju starptautisko kravu autopārvadājumu jomā. Tika veikta uzņēmuma īstenoto autopārvadājumu maršrutu rādītāju novērtēšana, kura laikā bija noteiktas maršrutu organizēšanas problēmas ar transportlīdzekļu stāvēšanas ilgumu un to iemesli. Tika izpētītas kravu pārvadājumu laikā veidotu augstu izmaksu cēloņi. Projekta un aprēķinu nodaļā bija izvirzītas transportlīdzekļa dīkstāvju samazināšanas iespējas, kuru pielietošana paaugstinās veicamo pārvadājumu efektivitātes rādītājus. Tika izrēķinātas un piedāvātas kravas pārvadājumu izmaksu samazināšanas iespējas transporta pakalpojumu realizēšanai. Pēc pētījumā iegūtajiem rezultātiem uz uzņēmuma piemēra tika izstrādāts optimālais maršruts un sastādīts transportlīdzekļa kustības plāns ar Microsoft Autoroute programmas palīdzību. Diplomprojekta nobeigumā tika apkopoti radītie pētījuma gaitā secinājumi un izvirzīti ekonomiski pamatoti priekšlikumi. Diplomprojekta apjoms ir 64 lappuses. Darbā tiek iekļauta 21 tabula, 14 attēli, 8 formulas un tiek pievienoti 17 pielikumi. Pētījuma gaitā tika izmantotas 39 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi maršruts, kravu pārvadājumi, optimizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā route, fright transportation, optimizing
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 17:42:45