Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvās pārvaldes lietvedības sistēmas pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of record-keeping system of the State Revenue Service Administrative Board"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., prof. K. Ketners
Recenzents Mg. oec., prakt. doc. I. Ezera
Anotācija Maģistra darba tēma ir Valsts ieņēmuma dienesta Administratīvās pārvaldes lietvedības sistēmas pilnveidošana. Darbs ir latviešu valodā. Darba mērķis ir izanalizēt Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvās pārvaldes Automatizēto lietvedības sistēmu ALSW un saskatīt lietvedības sistēmas vājos posmus, ko nepieciešams pilnveidot. Darba hipotēze ir esošā Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvās pārvaldes lietvedības sistēma nav pietiekoši moderna, tā jāpilnveido vai jāmeklē alternatīva. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkotas resursu vadības un lietvedības sistēmas. Kā piemēri tiek apskatīti resursu vadības sistēma Horizon un SIA Lattelecom piedāvātās resursu pārvaldības informācijas sistēmas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvās pārvaldes Automatizētā lietvedības sistēma ALSW un SIA Datorika izstrādātā elektroniskā Automatizētā lietvedības sistēma ALS. Otrajā daļā ir izanalizēta dokumentu aprite un tās īpatnības Valsts ieņēmumu dienestā. Trešajā daļā jeb praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi un ieteikti risinājumi pirmajā un otrajā daļā konstatētajām problēmām. Ceturtajā daļā, kas ir projekta daļa, tiek veikta ekspertu aptaujas datu analīze. Lielākā daļa aptaujas anketas respondentu piekrīt, ka nepieciešama modernāka lietvedības sistēma. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un apkopoti priekšlikumi. Darbā iegūtie rezultāti liecina, ka esošā Valsts ieņēmumu dienesta Administratīvās pārvaldes Automatizētā lietvedības sistēma ALSW nenodrošina pietiekoši ātru un efektīvu dokumentu apriti, tā neatbilst mūsdienīgām prasībām. Steidzami nepieciešams ieviest pilnīgu dokumentu vadības sistēmu vai pāriet uz elektronisku Automatizēto lietvedības sistēmu ALS, kas nodrošinātu efektīvu elektronisku dokumentu apriti un uzglabāšanu. Esošās lietvedības sistēmas pilnveidošanu autore atzīst par neizdevīgu. Darba apjoms: 92 lapas, 35 attēli, 7 tabulas. Darbā izmantoti 32 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Valsts ieņēmumu dienests, resursu pārvaldības sistēma, Automatizētā lietvedības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā State Revenue Service, Resource Management System, Automated record-keeping system
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2013 11:15:02