Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Integrālo tiltu analīze”
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Integral Bridges”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs prof. A.Paeglītis
Recenzents M.sc.ing. V.Straupe
Anotācija Maģistra darba autore: Madara Andruce Maģistra darba vadītājs: RTU profesors, Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis. Maģistra darba nosaukums: Integrālo tiltu analīze. Maģistra darba mērķis: Izpētīt integrālo tiltu pielietošanas efektivitāti. Maģistra darba uzdevumi: 1)Pētīt integrālo tiltu vēsturisko izcelsmi; 2)Analizēt integrālo tiltu darbības principu; 3)Pētīt integrālo tiltu konstruktīvos risinājumus; 4)Analizēt integrālo tiltu problēmas; 5)Pētīt integrālo tiltu projektēšanas pamatnosacījumus; 6)Izstrādāt rekomendācijas integrālo tiltu projektēšanai un būvniecībai; 7)Veikt trīs tiltu konstrukciju salīdzinošu aprēķinu, ar mērķi noteikt ekonomiskāko kalpošanas laiku. Maģistra darba satura īss raksturojums: Maģistra darba izstrādei izmantota speciālā tehniskā literatūra, publikācijas un informācija no interneta. Maģistra darbā tiek apskatīta integrālo tiltu projektēšana, būvniecība, problēmas, ar kurām saskaras integrālo tiltu ekspluatācijas un būvniecības laikā, kā arī dažādi konstruktīvie risinājumi. Maģistra darba ietvaros tiek veikts trīs dažādu tiltu integrālā tilta, nepārtrauktas laiduma konstrukcijas, vienkāršas divbalstu sistēmas salīdzinošs ekonomiskais aprēķins ar mērķi atrast ekonomiskāko tilta konstrukciju ne tikai pēc būvniecības izmaksām, bet arī pēc dzīves cikla izmaksām. Pētījuma rezultāti: Maģistra darba ietvaros tika analizētas būtiskākās integrālo tiltu problēmas, kā arī izstrādātas rekomendācijas to mazināšanai. Trīs dažādu tiltu salīdzinošais aprēķins pierādīja integrālā tilta ekonomiskumu gan pēc būvniecības izmaksām, gan dzīves cikla izmaksām. Maģistra darba apjoms: Darba kopapjoms - 128 lpp Attēlu skaits - 80 Tabulu skaits - 8 Izmantotās literatūras avotu skaits - 26
Atslēgas vārdi Integralo tiltu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of integral bridges
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 15:38:22